Zmenšiť textZväčšiť text

Výstava "Štôla-Návraty do historie" - 18.8.2009

 18.08.2009

Štôla – "Návraty do histórie"

„Spomínať, to je žiť vo viac než jednom svete, to je zabrániť minulosti, aby vyhasla.“ Toto bolo mottom malej výstavy v Obci Štôla, ktorá mala názov Návraty a konala sa uplynulý týždeň v priestoroch tamojšieho obecného úradu. Jej iniciátorom bol miestny obyvateľ Ján Jurčo, ktorý výstavu pripravil aj v roku 2003. Zhromaždil od obyvateľov Štôly rôzne vzácne archívne dokumenty, fotografie, odevy a podobne. Nechýbali vzácne staré kroje, pestré a zároveň praktické, ktoré potešili oči návštevníkov. To vzácne „zastaralé“ sa prelínalo s novým, moderným. V pomerne malej obci (510 obyvateľov) žijú schopní, nadaní ľudia, ktorí vystavovali svoje výrobky, či už to boli tkané koberčeky, veľkonočné vyškrabávané vajíčka, drevorezby, obrazy a sklenárske výrobky. Žije tam aj plodný spisovateľ MUDr. Anton Rákay, ktorý predstavil svoju bohatú zbierku vydaných knižných publikácií. Výstava bola dôkazom toho, že si Štôlania vážia svojich umných, pracovitých predkov a týmto im vzdali úctu a vďačnosť.

Výpisky z obecnej kroniky

„Spomínať, to je žiť vo viac než jednom svete, to je zabrániť minulosti, aby vyhasla“.
Toto bolo mottom výstavy, ktorú si pod názvom „Návraty do histórie Obce Štôla“ mohli obyvatelia i návštevníci obce pozrieť od 8.-16. augusta 2009 v spoločenskej miestnosti na prízemí obecného úradu. Jej iniciátorom bol p. Ján Jurčo (s.č. 71), ktorý zozbieral rôzne vzácne archívne dokumenty, fotografie, odevy a pod. To vzácne „zastaralé“ sa prelínalo s novým moderným. Ukázalo sa, že v našej obci žijú schopní a nadaní ľudia, ktorí vystavovali svoje výrobky „Viera Kačová – tkané koberce, Ján Veteška – sochy z dreva, Miroslav Jurčo a František Medvec – maľované obrazy, Mária Gemzová – vyškrabované a maľované veľkonočné vajíčka, Jaroslav Kocián – sklárske výrobky z fúkaného skla, Miroslav Zámečník – fotografie.“ Výstavu si prezrelo 301 návštevníkov z obce i blízkeho okolia, ale i turisti dovolenkujúci v našej obci.