Zmenšiť textZväčšiť text

14. ročník anglického kresťanského tábora r. 2013

 08.07.2013

V dňoch 8.7.2013 až 12.7.2013 sa vo Štôle konal denný anglický kresťanský tábor. Bol to už 14. ročník tábora, ktorý v našej obci začali organizovať misionárky z U.S.A. Joe Ann Shelton a Joyce Derrider. Tábor organizovala Bratská jednota baptistov Štôla – Mengusovce v spolupráci s americkými misionármi na Slovensku a Obcou Štôla. Tento rok na náš tábor nepricestoval tím lektorov z U.S.A., ale pomáhali nám anglicky hovoriaci misionári, ktorí žijú na Slovensku v Bernolákove, Prešove, Liptovskom Mikuláši a v Poprade aj jedna pomocníčka z U.S.A.. Pri vyučovaní angličtiny a ostatných aktivitách pomáhali pomocníci zo Slovenska. Táborové dni začínali ráno o 9 hodine stretnutím všetkých účastníkov v modlitebni BJB, kde sme spievali pesničky, súťažili a počuli krátky biblický príbeh s učením verša. Témou celého tábora boli super-hrdinovia z Biblie. Príbehy boli o ľuďoch z Biblie, ktorí neboli super-hrdinami pre svoju silu, alebo múdrosť, ale preto, že dôverovali Bohu, ktorý im pomohol. S Jeho silou mohol Jozua zbúrať silné múry Jericha, Gedeon poraziť s 300 mužmi 300 tisícovú armádu Midjáncov, malý Dávid porazil obra Goliáša, Danielovi neublížili levy a Boh si použil aj ženu Deboru, aby Izraelci zvíťazili nad Siserovou armádou. Po tomto programe sa deti vždy rozdelili do 8 tried a na dve vyučovacie hodiny, prerušené malým občerstvením si užili učenie angličtiny. V prestávke na obed miestne deti odišli domov a dochádzajúce mohli využiť objednané menu v miestnej reštaurácii. Po obede deti športovali, naučili sa základy softbalu a podľa záujmu nacvičovali hru na zvonkohre, bábkové predstavenie, venovali sa ručným prácam, alebo angličtine hrou.

Tento rok bol počet prihlásených detí 71: (23 detí zo Štôly, 15 z Popradu, 9 z Mengusoviec, ostatní z Batizoviec, z Vyšných Hágov, z Tatranskej Lomnice, Hôrky, Svitu, Michaloviec, Podolinca, Drienova, Bernolákova, Bieleho Potoka, Važca aj z Českej Republiky.). Tábor by sa určite nemohol uskutočniť bez pomoci pracovníkov, ktorí mali na starosť či už biblické príbehy, pesničky, učenie angličtiny, preklad, zvonkohru, ručné práce, bábky, športové aktivity, alebo fotenie, ozvučenie, guláš, občerstvenie a upratovanie, … Cez tábor nám vyšlo takmer ideálne počasie, zapršalo len jeden deň, všetky aktivity sa mohli uskutočniť aj vďaka miestnostiam na Obecnom úrade, modlitebni BJB a besede pri ev. kostole. V piatok podvečer boli rodičia aj iní priatelia pozvaní na slávnostné ukončenie tábora v záhrade pri kostole, kde deti mohli ukázať, čo sa naučili pri angličtine, bábkach a zvonkohre. Vďaka priaznivému počasiu sa mohlo uskutočniť aj opekanie špekáčikov a tradičný guláš. Deti sa mohli na tábore zabaviť a zopakovať si angličtinu, mohli nadviazať aj nové priateľstvá a dozvedeli sa aj niečo nové z Biblie a o Bohu.

Veríme, že sa nám tábor podarí zrealizovať aj v lete 2014.