Zmenšiť textZväčšiť text

16. ročník anglického kresťanského tábora r. 2015

 06.07.2015

Tento rok sa vo Štôle uskutočnil už 16. ročník denného anglického kresťanského tábora, ktorý v našej obci začali organizovať misionárky z U.S.A. Joe Ann Shelton a Joyce Derrider. Bolo to v dňoch 6.7.2015 až 10.7.2015. Tábor organizovala Bratská jednota baptistov Štôla – Mengusovce v spolupráci s dobrovoľníkmi z Ameriky, Anglicka a Obcou Štôla. Pri vyučovaní angličtiny a ostatných aktivitách pomáhali pomocníci zo Slovenska.

Táborové dni začínali ráno o 9.00 hodine stretnutím všetkých účastníkov v modlitebni BJB, kde sme spievali pesničky, súťažili a počuli krátky biblický príbeh s učením verša. Témou celého tábora bolo: „Good choice = dobrá voľba“ – deti mohli počuť 5 príbehov o ľuďoch z Biblie, ktorí urobili dobré rozhodnutie v ťažkej situácii – Zacheus, otec márnotratného syna, Ježiš, Pavol a Sílas. Po tomto programe sa deti vždy rozdelili do 8 tried a na dve vyučovacie hodiny, prerušené malým občerstvením si užili učenie angličtiny. V prestávke na obed miestne deti odišli domov a dochádzajúce mohli využiť objednané menu v miestnej reštaurácii v hoteli Avalanche. Po obede deti športovali, naučili sa základy softbalu a podľa záujmu nacvičovali hru na zvonkohre, country tanec, bábkové predstavenie, venovali sa ručným prácam, westernovým zručnostiam, alebo angličtine hrou.

Tento rok bol počet prihlásených detí 72: (18 detí zo Štôly, 23 z Popradu, 9 z Mengusoviec, ostatní z Vyšných Hágov, z Novej Polianky, Hôrky, Svitu, Kežmarku, Michaloviec, Šuňavy, Drienova, Košíc, Dobrej Nivy, Gánoviec, Bernolákova).

Tábor by sa určite nemohol uskutočniť bez pomoci pracovníkov, ktorí mali na starosť či už biblické príbehy, pesničky, učenie angličtiny, preklad, zvonkohru, ručné práce, bábky, tanec, športové aktivity, alebo fotenie, ozvučenie, guláš, občerstvenie a upratovanie ...

Tento rok nám počasie vďaka Bohu prialo, cez týždeň zapršalo len jediný raz, všetky aktivity sa mohli uskutočniť aj vďaka miestnostiam na Obecnom úrade, modlitebni BJB a besede pri ev. kostole. V piatok podvečer boli rodičia aj iní priatelia pozvaní na slávnostné ukončenie tábora, kde deti mohli ukázať, čo sa naučili pri angličtine, bábkach a zvonkohre. Vďaka priaznivému počasiu sa vystúpenie mohlo uskutočniť v záhrade pri kostole, mali sme tradičný guláš aj opekanie špekáčikov.

Deti sa mohli na tábore zabaviť a zopakovať si angličtinu, mohli nadviazať aj nové priateľstvá a dozvedeli sa aj niečo nové z Biblie a o Bohu. Už teraz začíname plánovať ďalší ročník tábora, ktorý by sme chceli s Božou pomocou zrealizovať v druhom júlovom týždni v roku 2016.

Ester Handzušová