Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.stola.sk spravuje Obec Štôla je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Štôla

Adresa:
Obecný úrad Štôla
Štôla 29
059 37 Štôla

IČO: 00691836

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Región: Podtatranský
Počet obyvateľov: 534
Rozloha: 256 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1330

Všeobecné informácie: info@stola.sk
Podateľňa: podatelna@stola.sk
Starosta: starosta@stola.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@stola.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 52 775 46 03

E-mail: sekretariat@stola.sk

Kompetencie:
Obec Štôla je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).