Zmenšiť textZväčšiť text

Aktuálne

Informácie pre chov ošípaných

  • Dokumenty nižšie

Vyjadrenie Úradu na ochranu osobných údajov SR k spracúvaniu osobných údajov ubytovaných hostí

Výročné správy, účtovné závierky Obce Štôla sú zverejnené v registri účtovných závierok.

Propagácia ubytovania

  • Ak máte záujem o spropagovanie Vášho ubytovania na stránke Obce Štôla, prosím kontaktujte nás.

Zber odpadov

  • Zber komunálneho odpadu bude zabezpečovaný firmou Brantner, s.r.o. Poprad a to každý štvrtok. Rozpis zberu separovaného odpadu (sklo, papier, plasty)  je uvedený v záložke "Zber odpadov". Zber nebezpečných odpadov, elektroodpadov ako aj veľkoobjemových odpadov bude oznámený miestnym rozhlasom a prostredníctvom sms.

Upozornenie

  • Dodoporučujeme občanom, ktorí majú v obci trvalý pobyt Štôla (bez súpisného čísla), aby sledovali úradnú tabuľu, alebo www.stola.sk - Samospráva-Úradná tabuľa.

Upozornenie

  • pre vlastníkov nehnuteľností, objektov a zariadení, ktoré boli k 1. máju 2004 vybudované na poľnohospodárskej pôde bez rozhodnutia o odňatí alebo príslušného povolenia, sú povinní od 1. mája 2004 usporiadať druh pozemku v katastri do 1.1.2015.

Aktuálne dokumenty PDF