Zmenšiť textZväčšiť text

Cirkev

Evanjelická  a. v. cirkev

Kontakt:

059 36 Mengusovce 79

052/77 54 017

+421 905 689 175

http://www.ecav-mengusovce.wbl.sk/Co-je-NOVE.html

Služby božie: viď.hore uvedený link
Zborový farár:
Mgr. Tibor Molnár

Bratská jednota baptistov

Modlitebňa v rodinnom dome s.č. 8
(pri evanjelickom kostole)

Kontakt:
Ján Handzuš, mobil: 0903 604 438

Kazateľ:
Mgr. Ľubomír Pál

Bohoslužby a pravidelné stretnutia:

Streda: 18,30 hod. – biblické vyučovanie  (Štôla)
Nedeľa: 10,00 hod. – bohoslužby  (Mengusovce)
1. nedeľa v mesiaci - Poprad 

Modlitebňa v Štôle

Modlitebňa v Mengusovciach

Rímsko-katolická cirkev

Bohoslužby v rímsko-katolickom kostole v Mengusovciach.

Kontakt:
0911 305 595

Farár:
Mgr. Alexander Líška

Bohoslužby a pravidelné stretnutia:

Nedeľa: 9,15 hod.
Štvrtok: 16,00 hod.

Vierovyznania podľa sčítania v rokoch 2001 a 2011 nájdete v záložke  Samospráva-Voľby, sčítanie.