Zmenšiť textZväčšiť text

Cirkev

Evanjelická  a. v. cirkev

Kontakt:

059 36 Mengusovce 79

052/77 54 017

+421 911 747 211

https://www.ecav.sk/vychodny-distrikt/tatransky-seniorat/mengusovce

http://www.ecav-mengusovce.wbl.sk

Služby božie: viď.hore uvedený link
Zborová farárka:
Mgr. Emília Velebírová

Bratská jednota baptistov Mengusovce-Štôla

Kontakt:
Ján Handzuš, mobil: 0903 604 438

Kazateľ:
Bc. Zoltán Kakaš,  Mgr. Filip Čurilla  

Bohoslužby a pravidelné stretnutia:

Streda: 18,30 hod. – biblické vyučovanie - Mengusovce
Nedeľa: 10,00 hod. – bohoslužby - Mengusovce
1. nedeľa v mesiaci - Poprad 

Modlitebňa v Mengusovciach

Rímsko-katolická cirkev

Bohoslužby v rímsko-katolickom kostole v Mengusovciach.

Kontakt:
0911 305 595

Farár:
Mgr. Alexander Líška

Bohoslužby a pravidelné stretnutia:

Nedeľa: 9,15 hod.
Štvrtok: 16,00 hod.

Vierovyznania podľa sčítania v rokoch 2001 a 2011 nájdete v záložke  Samospráva-Voľby, sčítanie.