Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 95)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
OS-130-38/2024 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. OS-130-24/2023 Odb.: Ivana Kenézová Mišík, Renáta Sviežená
Dod.: Obec Štôla
0 €
OS-54-002/2024 Zmluva č.943/2024/OPR o poskytnutí dotácie Odb.: Obec Štôla
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
2 000 €
OS-84-008/2024 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072PO660047 Odb.: Obec Štôla
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
500 000 €
OS-65-002/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov v Dome služieb Odb.: Lomanec s. r. o.
Dod.: Obec Štôla
2 100 €
OS-170-003/2024 Dohoda o ukončení zmluvy o nájme hrobového miesta Odb.: Anna Samoľová
Dod.: Obec Štôla
0 €
OS-83-002/2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-512-01651 Odb.: Obec Štôla
Dod.: Fond na podporu umenia
7 236 €
OS-90-003/2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Odb.: Obec Štôla
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
1 400 €
OS-88-001/2024 Zmluva o diele Odb.: Obec Štôla
Dod.: Ing. arch. Mária Kollárová - ARCHITEKT
9 900 €
OS-43-002/2024 Zmluva o poskytnutí dobrovoľného finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na prevádzku poskytovanej sociálnej služby Odb.: RADOSŤ, n. o. - CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Dod.: Obec Štôla
60 €
OS-82-001/2024 Dohoda o spolupráci o umiestnení samostatne stojacich kontajnerov Odb.: Obec Štôla
Dod.: Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
0 €
Generované portálom Uradne.sk

  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - Rodina Vogelová č.j. 3/2016 zo dňa 5.1.2016 - zverejnená 5.1.2016
  Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb - Slovanet č.j. 12/2016 zo dňa 7.1.2016 - zverejnená 7.1.2016
  Hromadná licenčná zmluva SOZA VP/15/05096/001 č.j. 32/2016 zo dňa 11.1.2016 - zverejnená 12.1.2016
  Poistná zmluva č.j. 38/2016 zo dňa 13.1.2016 - Úrazové poistenie - aktivačné práce UNION - zverejnená 13.1.2016
  Poistná zmluva č.j. 39/2016 zo dňa 13.1.2016 - Úrazové poistenie - aktivačné práce UNION - zverejnená 13.1.2016
  Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. č.j. 40/2016 zo dňa 13.1.2016 - zverejnená 13.1.2016
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - Stanislava Lapšanská č.j. 71/2016 zo dňa 26.1.2016 - zverejnená 26.1.2016
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - Ján Švarc č.j. 102/2016 zo dňa 2.2.2016.- zverejnená 2.2.2016
  Zmluva o nájme - Urbár, pozekové spoločenstvo Štôla - č.j. 108/2016 zo dňa 2.2.2016 - zverejnená 2.2.2016
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - Mária Oravcová č.j. 109/2016 zo dňa 3.2.2016 - zverejnená 3.2.2016
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - Peter Rusnák (19) č.j. 125/2016 zo dňa 12.2.2016 - zverejnená 12.2.2016
  Zmluva o dielo na projekt "Nadstavba materskej školy nad obecný úrad Štôla" č.j. 131/2016 - zverejnená 15.2.2016
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - Pavol Jackovič č.j. 136/2016 zo dňa 17.2.2016 - zverejnená 17.2.2016
  Zmluva o dielo č. 138/2016 Inžinierske stavby Košice - Rekonštrukcia MK - Štôla zo dňa 16.2.2016 - zverejnená 18.2.2016
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - Peter Pastrnák č.j. 141/2016 zo dňa 22.2.2016 - zverejnená 22.2.2016
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - MUDr. Bielik Ľudovít s manželkou č.j. 196/2016 zo dňa 16.3.2016 - zverejnená 16.3.2016
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - Scholtzová Viera č.j. 198/2016 zo dňa 17.3.2016 - zverejnená 18.3.2016
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - Pastrnáková Viera č.j. 207/2016 zo dňa 23.3.2016 - zverejnená 23.3.2016
  Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. č.j. 235/2016 zo dňa 5.4.2016 - zverejnená 8.4.2016
  Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR č.j. 248/2016 zo dňa 15.4.2016 - zverejnená 18.4.2016
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - MUDr. Peter Fabián č.j. 251/2016 zo dňa 18.4.2016 - zverejnená 20.4.2016
  Zmluva o dielo č. 8/2016-247/2016 Vyhotovenie diela "Nadstavba materskej školy nad obecný úrad" zo dňa 18.4.2016 - zverejnená 20.4.2016
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - Gbúr Peter č.j. 268/2016 zo dňa 26.4.2016 - zverejnená 27.4.2016
  Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.j. 290/2016 - zverejnená 5.5.2016
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - LIVMAT.SK Poprad č.j. 299/2016 zo dňa 10.5.2016 - zverejnená 10.5.2016
  Zmluva o poskytnutí dotácie ZŠ, Komenského 2, Svit č.j. 293/2016 zo dňa 6.5.2016 - zverejnená dňa 16.5.2016
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - Ing. Jozef Bálint, Veľký Kýr č.j. 305/2016 zo dňa 16.5.2016 - zverejnená 16.5.2016
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - Miroslav Križovský č.j. 312/2016 zo dňa 27.4.2016 - zverejnená 18.5.2016
  Mandátna zmluva Zmena a doplnok č. 2/2016 územného plánu Obce Štôla č. U1/2016 zo dňa 20.5.2016
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - Juraj Geršič - č.j. 333/2016 zo dňa 30.5.2016 - zverejnená 30.5.2016
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - MUDr. Ondrej Lachký - č.j. 334/2016 zo dňa 30.5.2016 - zverejnená 30.5.2016

  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie pre SCVČ Vyšné Hágy - č.j. 606/2013 zo dňa 12.12.2013 - zverejnený dňa 2.1.2014
  Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľnosti č.j.10/2014 zverejnená 10.1.2014
  Dodatok č. 2 k Zmluve o ďalšej spolupráci pri separovanom zbere údajov č.j. 28/2014 - zverejnená 15.1.2014
  Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci pri separovanom zbere nebezpečných (iných) odpadov č.j. 28/2014 - zverejnený 15.1.2014
  Dodatok č. 1 k zmluve č. PDO_IKF_STOLA-REKOCU 12015 č.j. 46/2014 - zverejnený 22.1.2014
  Zmluva o dielo"Zmena a doplnok Územného plánu Obce Štôla" č.j. 102/2014 - zverejnená 4.2.2014
  Mandatná zmluva č.j. 104/2014 - zverejnená 5.2.2014
  Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb č.j. 128/2014 zo dňa 11.2.2014 - zverejnená 11.2.2014
  Poistná zmluva č. 21-1-1331 Úrazové poistenie-aktivačné práce č.j. 208/2013 zverejnená 11.3.2014
  Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu č.j. 218/2014 - zverejnený 13.3.2014
  Dodatok č. 3 k Zmluve o ďalšej spolupráci pri separovanom zbere odpadov č.j. 268/2014 - zverejnený 1.4.2014
  Dodatok č. 3 k zmluve č. A/2342/03/2008 Zmluva o aktualizácii programov TOPSET č.j. 267/2014 - zverejnený 2.4.2014
  Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci pri separovanom zbere nebezpečných (iných) odpadov č.j. 281/2014 - zverejnený 3.4.2014
  Poistná zmluva č. 21-1-1335 UNION - AČ - č.j. 384/2014 - zverejnená 15.5.2014
  Poistná zmluva č. 21-1-1343 UNION - AČ - č.j. 423/2014 - zverejnená 9.6.2014
  Zmluva o dielo "Rekonštrukcia MK v obci" č.j. 440/2014 - zverejnená 13.6.2014
  Mandátna zmluva - JANJU spol. s r.o. Svit - "Obecné nájomné byty 5.b.j. - nadstavba" č.j. 464/2014 - zverejnená 27.6.2014
  Zmluva o sponzorstve - Juraj Bublík, Štôla 989, č.j. 470/2014 zo dňa 1.7.2014 - zverejnená 1.7.2014
  Zmluva o sponzorstve - Marián Handzuš, Štôla 7, č.j. 471/2014 zo dňa 1.7.2014 - zverejnená 1.7.2014
  Zmluva o sponzorstve - Ján Gavura, Poprad, č.j. 494/2014 zo dňa 14.7.2014 - zverejnená 14.7.2014
  Zmluva o sponzorstve - Gejza Pap, Poprad, č.j. 501/2014 zo dňa 16.7.2014 - zverejnená 16.7.2014
  Zmluva o sponzorstve - Alžbeta Godová, Štôla 129, č.j. 514/2014 zo dňa 22.7.2014 - zverejnená 22.7.2014
  Zmluva o sponzorstve - Mgr. Tomajka Emil, Reality Gerlach, Poprad, č.j. 517/2014 zo dňa 25.7.2014 - zverejnená 25.7.2014
  Zmluva o sponzorstve - INMAT-Jozef Hanuš, Solčany, č.j. 518/2014 zo dňa 25.7.2014 - zverejnená 25.7.2014
  Zmluva o sponzorstve - Tibor Lazarovič, Štôla 131, č.j. 537/2014 - zverejnená 1.8.2014
  Zmluva o sponzorstve - JF club CAFÉ Restaurant, Jozef Kantor, Štôla, č.j. 544/2014 - zverejnená 4.8.2014
  Zmluva o sponzorstve - Penzión Horal, Jozef Kantor, Štôla, č.j. 545/2014 - zverejnená 4.8.2014
  Zmluva o sponzorstve - Zita Blahutová, Štôla, č.j. 546/2014 - zverejnená 5.8.2014
  Zmluva o sponzorstve - Ivan Kenéz, Ružomberok, č.j. 547/2014 - zverejnená 5.8.2014
  Zmluva o sponzorstve - Magdaléna Džadoňová, Poprad, č.j. 553/2014 - zverejnená 5.8.2014
  Zmluva o sponzorstve - URBÁR pozemkové spoločenstvo, Štôla, č.j. 555/2014 - zverejnená 6.8.2014
  Zmluva o spolupráci Komunálna poisťovňa č.j. 559/2014 - zverejnená 7.8.2014
  Zmluva o sponzorstve - Ing. Peter Jochmann, Košice č.j. 560/2014 zo dňa 7.8.2014 - zverejnená 7.8.2014
  Zmluva o sponzorstve - HITECO TEAM, Bratislava č.j. 567/2014 - zverejnená 8.8.2014
  Zmluva o sponzorstve - PNEUSERVIS-AUTODOPRAVA - Dušan Bachorík, Štôla, č.j. 571 - zverejnená 11.8.2014
  Zmluva o spolupráci - GYNONK s.r.o. Poprad, č.j 573/2014 - zverejnená 12.8.2014
  Zmluva o sponzorstve - LESOU Milan Luštik,Východná, č.j. 585/2014 - zverejnená 18.8.2014
  Zmluva o sponzorstve - COROLL SK s.r.o., Štôla, č.j. 586/2014 - zverejnená 19.8.2014
  Poistná zmluva č. 21-1-1377 UNION - AČ - č.j. 631/2014 - zverejnená 12.9.2014
  Zmluva o posyktnutí dotácie pre SCVČ Vyšné Hágy č.j. 637/2014 - zverejnená 26.9.2014
  Poistná zmluva č. 21-1-1384 - AČ - č.j. 667/2014 - zverejnená 29.9.2014
  Nájomná zmluva - Roman Hyben č.j. 730/2014 - zverejnená 31.10.2014
  Kúpna zmluva - pozemok pod s.č. 132 č.j. 454/2014 zo dňa 23.6.2014 - zverejnená 19.11.2014
  Zmluva o sponzorstve - Handuš Marián - č.j. 783/2014 - zverejnená 25.11.2014
  Kúpna zmluva - pozemok pod s.č. 132 č.j. 732/2014 - zverejnená 28.11.2014
  Poistná zmluva č. 21-1-1397 - AČ - č.j. 808/2014 zo dňa 2.12.2014 - zverejnená 5.12.2014
  Poistná zmluva č. 21-1-1398 - AČ č.j. 807/2014 zo dňa 2.12.2014 - zverejnená 5.12.2014
  Hromadná licenčná zmluva VP/14/05096/001 č.j. 820/2014 zo dňa 5.12.2014 - zverejnená 5.12.2014
  Hromadná licenčná zmluva VP/14/05096/002 č.j. 821/2014 zo dňa 5.12.2014 - zverejnená 5.12.2014
  Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č.j. 835/2014 zo dňa 11.12.2014 - zverejnený 11.12.2014
  Dodatok č. 4 k Zmluve o ďalšej spolupráci pri separovanom zbere odpadov č.j. 864/2014 - zverejnená 19.12.2014
  Dodatok č. 5 k Zmluve o spolupráci pri separovanom zbere nebezpečených (iných) odpadov č.j. 863/2014 - zverejnená 19.12.2014
  Poistná zmluva č. 21-1-1406 - AČ č.j. 21/2015 - zverejnená 12.1.2015
  Poistná zmluva č. 21-1-1405 - AČ č.j. 22/2015 - zverejnená 12.1.2015
  Zmluva o kúpe nehnuteľnosti pozemok pod s.č. 133 č.j. 132/2015 zo dňa 7.2.2015 - zverejnená 10.2.2015
  Kupno-predajná zmluva na auto PEUGEOT boxer č.j. 156/2015 zo dňa 17.2.2015 - zverejnená 17.2.2015
  Kúpno-predajná zmluva na Peugeot Boxer, č.j. 159/2015 zo dňa 19.2.2015 - zverejnená 19.2.204
  Zmluva o spracovaní BRO č.j. 158/2015 zo dňa 24.2.2015 - zverejnená 24.2.2015
  Zmluva o nájme nehnuteľností Urbár pozemkové spoločenstvo Štôla č.j.169/2015 zo dňa 12.2.2015 - zverejnená 25.2.2015
  Zmluva o poskytnutí dotácie Mestu Svit č.j. 641/2014 zo dňa 23.9.2014 - zverejnená 3.3.2015
  Poistná zmluva č. 21-11417 č.j. 204/2015 zo dňa 9.3.2015 - zverejnená 9.3.2015
  Dodatok č. 6 k zmluve č. 8/2001 o zbere a odvoze komunálneho odpadu č.j. 214/2015 - zverejnený 13.3.2015
  Zmluva o nájme hrobového miesta 1/2015 č.j. 217/2015 - zverejnená 17.3.2015
  Mandátna zmluva - poradenské služby pre verejné obstarávanie "Viacúčelové ihrisko 33x18 m v Obci Štôla" č.j. 231/2015 - zverejnená 23.3.2015
  Dodatok č. 5 ku Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Svit č.j. 238/2015 zo dňa 27.2.2015 - zverejnený 24.3.2015
  Zmluva o poskytnutí dotácie Mestu Vysoké Tatry pre MŠ Vyšné Hágy č.j. 19/2015 zo dňa 9.1.2015 - zverejnená 22.4.2015
  Zmluva o poskytnutí dotácie Obci Mengusovce pre MŠ Mengusovce č.j. 301/2015 zo dňa 22.4.2015 - zverejnená 27.4.2015
  Mandátna zmluva - vypracovanie žiadosti o finančný príspevok "Viacúčelové ihrisko 33x18m -č.j. 317/2015 zo dňa 21.4.2015 - zverejnená 30.4.2015
  Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva č.j. 328/2015 - zverejnená 11.5.2015
  Poistná zmluva č. 21-11433 č.j. 384/2015 zo dňa 1.6.2015 - zverejnená 1.6.2015
  Mandatná zmluva - poradenské služby ver. obst. pre kamerový systém č.j. 402/2015 zo dňa 4.6.2015 - zverejnená 10.6.2015
  Poistná zmluva č. 2111440 č.j. 440/2015 zo dňa 24.6.2015 - zverejnená 25.6.2015
  Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č.j. 479/2015 zo dňa 12.7.2015 - zverejnený 12.7.2015
  Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb č.j. 492/2015 - zverejnená 24.7.2015
  Zmluva o dielo č.j. 528/2015 zo dňa 17.8.2015 Multifunkčné ihrisko - zverejnená 17.8.2015
  Zmluva o kúpe nehnuteľnosti Obec Štôla-Ľudmila Britaňáková, č.j. 562/2015 zo dňa 8.9.2015 - zverejnená 9.9.2015
  Budúca dodávateľská zmluva s RECYKLOGROUP, a.s. č.j. 612/2015 zo dňa 14.10.2015 - zverejnená 14.10.2015
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - Milan Griglák - č.j. 620/2015 zo dňa 19.10.2015 - zverejnená 19.10.2015
  Zmluva o poskytnutí dotácie Mestu Svit pre CVČ vo Svite č.j. 619/2015 zo dňa 19.10.2015 - zverejnená dňa 23.10.2015
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - rodina Varsová - č.j. 632/2015 zo dňa 27.10.2015 - zverejnená 27.10.2015
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - Alena Schabjuková - č.j. 634/2015 zo dňa 28.10.2015 - zverejnená 28.10.2015
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - Jaroslav Kilian - č.j. 637/2015 zo dňa 28.10.2015 - zverejnená 28.10.2015
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - Ing. Zlatica Povalačová - č.j. 638/2015 zo dňa 28.10.2015 - zverejnená 28.10.2015
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - rodina Hajková - č.j. 639/2015 zo dňa 28.10.2015 - zverejnená 28.10.2015
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - JUDr. Šaling č.j. 640/2015 zo dňa 29.10.2015 - zverejnená 29.10.2015
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - Milan Králik č.j. 633/2015 zo dňa 27.10.2015 - zverejnená 29.10.2015
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - Filip Láska č.j. 647/2015 zo dňa 2.11.2015.- zverejnená 2.11.2015
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - Ján Jurčo č.j. 649/2015 zo dňa 3.11.2015 - zverejnená 3.11.2015
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - Juraj Bublík č.j. 650/2015 zo dňa 3.11.2015 - zverejnená 3.11.2015
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - Marek Varga č.j. 661/2015 zo dňa 2.11.2015 - zverejnená 5.11.2015
  Zmluva o poskytnutí dotácie SCVČ Vyšné Hágy č.j. 631/2015 zo dňa 5.11.2015 - zverejnená dňa 5.11.2015
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - INMAT Jozef Hanuš č.j. 664/2015 zo dňa 6.11.2015 - zverejnená 6.11.2015
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - Anna Rauschgoldová č.j. 674/2015 zo dňa 13.11.2015.- zverejnená 13.11.2015
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - Roman Hyben - Vila Viktória č.j. 680/2015 zo dňa 16.11.2015.- zverejnená 16.11.2015
  Zmluva o sponzorstve - Dana Hojnošová, č.j. 693/2015 - zverejnená 24.11.2015
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - rodina Reinhardtová č.j. 696/2015 zo dňa 25.11.2015.- zverejnená 25.11.2015
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - Jozef Hadnagy č.j. 697/2015 zo dňa 25.11.2015.- zverejnená 25.11.2015
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - Magdaléna Džadoňová č.j. 702/2015 zo dňa 27.11.2015.- zverejnená 27.11.2015
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - Marián Handzuš č.j. 714/2015 zo dňa 1.12.2015.- zverejnená 1.12.2015
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - Martin Jackovič č.j. 715/2015 zo dňa 1.12.2015.- zverejnená 1.12.2015
  Poistná zmluva č.j. 733/2015 zo dňa 10.12.2015 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - Komunálna poisťovňa- zverejnená 10.12.2015
  Kúpna zmluva - predaj pozemku - Ing. Belo Kačo, č.j.741/2015 zo dňa 15.12.2015 - zverejnená 15.12.2015
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - Ján Rusnák, 143 č.j. 746/2015 zo dňa 15.12.2015 - zverejnená 15.12.2015
  Mandátna zmluva Public tenders, s.r.o. 795/2015 - zverejnená 21.12.2015
  Poistná zmluva č.j. 779/2015 zo dňa 28.12.2015 - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - UNION - zverejnená 28.12.2015
  Zmluva o poskytovaní stravovania č.j. 781/2015 zo dňa 29.12.2015 - zverejnená dňa 29.12.2015
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - Alexander Kopčík č.j. 784/2015 zo dňa 30.12.2015 - zverejnená 30.12.2015
  Zmluva o sponzorstve - ihrisko - Tibor Lazarovič č.j. 789/2015 zo dňa 31.12.2015 - zverejnená 31.12.2015
  Mandátna zmluva v procese verejného obstarávania - Rekonštrukcia MK a Výstavba Materskej školy č.j 795/2015 zo dňa 21.12.2015 - zverejnená 21.12.2015.

  Zmluva o dielo 93/2012 Údržba VO zverejnená 31.1.2012
  Zmluva o ďalšej spolupráci pri separovanom zbere odpadov (50/2012) zverejnená 15.2.2012
  Dodatok k zmluve o separovanom zbere (51/2012) zverejnená 15.2.2012
  Zmluva o aktualizácii a spracovaní dát Kataster (124/2012) zverejnená 29.2.2012
  Zmluva o aktualizácii dát GPS Kataster navigátor (125/2012) zverejnená 29.2.2012
  Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z Katastra nehnuteľností (127/2012) - zverejnená 29.2.2012
  Zmluva o vypracovaní žiadosti na čerpanie FP zo štrukt.fondov (130/2012) zverejnená 29.2.2012
  Zmluva o dielo č.j. 178/2012 Miestna komunikácia v obci zverejnená 2.4.2012
  Zmluva o dielo181/2012 Rozširenie VO zverejnená 2.4.2012
  Zmluva o dielo č.j. 197/2012 PD Rekonštrukcia obecného úradu zverejnená 18.4.2012
  Zmluva o sponzorstve č.j. 220/2012 zverejnená 3.5.2012
  Zmluva o sponzorstve č.j. 261/2012/a zverejnená 6.6.2012
  Zmluva o sponzorstve č.j. 261/2012/b zverejnená 6.6.2012
  Zmluva o sponzorstve č.j. 261/2012/c zverejnená 6.6.2012
  Zmluva o sponzorstve č.j. 261/2012/d zverejnená 6.6.2012
  Zmluva o sponzorstve č.j. 261/2012/e zverejnená 6.6.2012
  Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo Miestny rozhlas č.j. 267/2012 zverejnený 12.6.2012
  Zmluva o sponzorstve č.j. 269/2012 zverejnená 12.6.2012
  Zmluva o sponzorstve č.j. 270/2012 zverejnená 12.6.2012
  Zmluva o sponzorstve č.j. 276/2012 zverejnená 13.6.2012
  Zmluva plyn údržba, prehliadky č.j. 284/2012 zverejnená 18.6.2012
  Zmluva o sponzorstve č.j. 291/2012 zverejnená 25.6.2012
  Zmluva o sponzorstve č.j. 300/2012 zverejnená 29.6.2012
  Zmluva o sponzorstve č.j. 303/2012 zverejnená 2.7.2012
  Zmluva o sponzorstve č.j. 309/2012 zverejnená 4.7.2012
  Zmluva o sponzorstve č.j. 310/2012 zverejnená 4.7.2012
  Zmluva o sponzorstve č.j. 311/2012 zverejnená 4.7.2012
  Zmluva o sponzorstve č.j. 316/2012 zverejnená 6.7.2012
  Dodatok č. 2/2012 k zmluve na prenájom nebytových priestorov JF club zverejnená 6.7.2012
jpg Zmluva o sponzorstve č.j. 321/2012 zverejnená 10.7.2012
  Kúpna zmluva - Urbár č.j. 110/2012 zverejnená 12.9.2012
  Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č.j. 523/2012, zverejnený 30.9.2012
  Zmluva o nakladaní s odpadmi (obaly z papiera a lepenky, papier a lepenka), zverejnená 22.10.2012
  Zmluva - auditorské služby č.j. 572/2012, zverejnená dňa 6.11.2012
  Zmluva o sponzorstve č.j. 611/2012 zverejnená dňa 4.12.2012
  Dodatok č. 1 k Zmluve o separovanom zbere odpadov č.j. 633/2012 zverejnený 27.12.2012
  Dodatok č. 2 k Zmluve o separovanom zbere nebezpečných odpadov č.j. 634/2012 zverejnený 27.12.2012
  Dodatok č. 1 k zmluve AD2/2342/01/2012 č.j. 56/2013 zverejnená 22.1.2013
  Dodatok č. 1 k zmluve AD/2342/01/2012 č.j. 57/2012 zverejnená 22.1.2013
  Dodatok č. 2 k zmluve A/2342.0/03/2008 č.j. 58/2013 zverejnená 22.1.2013
  Zmluva o sponzorstve Adam Slodičák, č.j. 83/2013 zverejnená 28.1.2013
  Sponzorská zmluva Ľubomír Murín č.j. 87/2013 zverejnená 29.1.2013
  Sponzorská zmluva K3 outdoor s.r.o. č.j. 108/2013 zverejnená 30.1.2013
  Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z KN č.j. 161/2013 zverejnená 22.2.2013
  Darovcia zmluva - úkryt č.j. 165/2013 zverejnená 5.3.2013
  Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu č.j. 169/2013 zverejnená 5.3.2013
  Kúpna zmluva-predaj pozemku-č.j. 219/2013 zverejnená 18.4.2013
  Zmluva SCVČ Vyšné Hágy, č.j. 231/2013 zo dňa 29.4.2013, zverejnená 30.4.2013
  Poistna zmluva č.j. 241/2013 z 2.5.2013, zverejnená 2.5.2013
  Zmluva o sponzorstve - Marián Handzuš - č.j.324/2013 - zverejnená 3.7.2013
  Zmluva o dielo StavVia-Obec Štôla č.j.378/2013, zverejnená 25.7.2013
  Zmluva o sponzorstve č.j. 426/2013 Reality Gerlach - zverejnená 6.9.2013
  Dodatok k zmluve mobil č.j. 461/2013 - zverejnený 7.10.2013
  Zmluva o sponzorstve ROCK GASTRO, Poprad č.j. 462/2013 - zverejnená 7.10.2013
  Zmluva o sponzorstve AVALANCHE, Štôla č.j. 463/2013 - zverejnená 7.10.2013
  Zmluva o sponzorstve Jozef Kantor, Štôla č.j. 464/2013 - zverejnená 7.10.2013
  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.j. 496/2013 - zverejnená 17.10.2013
  Zmluva o uverejnení inzercie č.j. 497/2013 - zverejnená 17.10.2013
  Zmluva o sponzorstve Anna Mierková č.j. 516/2013 - zverejnená 24.10.2013
  Kúpna zmluva predaj pozemku p. H.Burianovej, č.j. 553/2013 - zverejnená 12.11.2013
  Zmluva o sponzorstve Hyben Roman č.j. 566/2013 - zverejnená 15.11.2013
  Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.j. 590/2013 zo dňa 3.12.2013 - zverejnená 3.12.2.013
  Zmluva o poskytovaní služieb č.j. 598/2013 SLOVENKA A - zverejnená 11.12.2013
  Zmluva o poistení budov č.j. 611/2013 - zverejnená 16.12.2013

  Zmluva o dielo č. 120/2011 Oprava verejného osvetlenia zverejnená 1.2.2011
  Zmluva - ALIANZ-SP č.j. 146/2011 zo dňa 4.2.2011 - zverejnená 4.2.2011
  Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností zverejnená 8.2.2011
  Kúpna zmluva - Obec Štôla-Milan Knapík zverejnená 30.3.2011
  Zmluva o dielo č 2011/1 Oprava mostu ponad potok v Obci Štôla zverejnená 5.4.2011
  Zmluva o dielo č. 255/2011 Miestny rozhlas zverejnená 7.4.2011
  Zmluva o poskytovaní prístupu na LAN STOLANET zverejnená 8.4.2011
  Flotilová poistná zmluva č.j. 322/2011 zo dňa 16.5.2011 - zverejnená 16.5.2011
  Dodatok č. 2 k Zmluve o separovanom zbere na r. 2010-2011 zverejnené 11.7.2011
  Dodatiok č. 2 k Zmluve o separovanom zbere zverejnený 13.7.2011
  Zmluva o dielo č. 421/2011 Vybudovanie MK na parc KN-C 750/1 zverejnená 19.7.2011
  Kúpna zmluva - Obec Štôla-Šteiner, č.j. 450/2011 zverejnená 8.8.2011
  Dodatok č. 3 k Zmluve o separovanom zbere zverejnený 19.8.2011
  Dodatok č. 1 k Dohode o vytvorení spoločného školského obvodu zverejnený 19.8.2011
  Zmluva o pôžičke č.j. 472/2011 zo dňa 17.8.2011 zverejnená 14.9.2011
  Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1511/2011 zverejnená 13.10.2011
  Zmluva o poisteni FABIA c.j. 551/2011 zverejnena 14.10.2011
  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.j. 544/2011 - Miestny rozhlas zverejnený 18.10.2011
  Kúpna zmluva - Obec Štôla a manž.Rendekovci, č.j. 548/2011 zverejnená 18.10.2011
  Zámenná zmluva - Obec Štôla a manž.Rendekovci, č.j. 549/2011 zverejnená 18.10.2011
  Poistna zmluva 2111098 c.j. 579/2011 zverejnena 8.11.2011
  Poistna zmluva 2111097 c.j. 580/2011 zverejnena 8.11.2011
  Kúpna zmluva Urbárske spoločenstvo ... a Obec Štôla č.j. 583/2011 zverejnená 16.11.2011
  Zmluva o nájme nebytových priestorov Slovenská pošta č.j. 598/2011 zo dňa 25.11.2011 zverejnená 25.11.2011
  Zmluva o zneškodňovaní odpadov č.j. 651/2011 zverejnená 27.12.2011
  Zmluva o vykonaní auditu č.j. 662/2011 zverejnená 27.12.2011