Zmenšiť textZväčšiť text

Obyvateľstvo

Jubileá

Najstarším a všetkým ostatným jubilantom prajeme pevné zdravie a príjemné chvíle v kruhu svojej rodiny.

Sobáš

Na ceste života kráčajte spolu, či vedú do kopca alebo dolu, o seba opretí v každučký čas, v láske a svornosti až zbledne vlas.

Narodenie

Milí rodičia, prajeme Vám, aby dieťatko prinieslo do Vašej rodiny veľa lásky, smiechu a nehy. Nech s ním prežívate veľa radostí a šťastných chvíľ. Nech je zdravé a rastie ako z vody! Nech je pre Vás tým najväčším pokladom na svete.

Úmrtia

Zarmúteným pozostalým prajeme veľa sily na prekonanie toho jediného, čo nemôžeme nikdy zmeniť. Príjmite našu úprimnú sústrasť.

Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu 

Rok PS Prihlásení Narodení Odhlásení Zomrelí KS
2016 522 7 4 7 4 522
2017 522 6 3 10 5 516
2018 516 9 4 6 2 521
2019 521 10 2 8 6 519
2020 519 14 2 16 8 511
2021 511 9 7 6 4 517
2022 517 12 2 5 6 520
2023 520 17 4 4 9 528

Obyvateľstvo  podľa trvalého pobytu v roku 2024

Stav obyvateľstva k 01.01.2024: 528
Narodení: 3
Prihlásení: 5
Odhlásený: 1
Nebohí: 5
Stav obyvateľstva k 30.04.2024: 530

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV z roku 2021

(pozri: Samospráva - Voľby, sčítanie)