Zmenšiť textZväčšiť text

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 10)
Názov Popis Dátum
Oznámenie o strategickom dokumente - Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja Oznámenie o strategickom dokumente - Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja 01.06.2023
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2022 - MH Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2022 - MH 30.05.2023
Správne konanie - orez stromov - OS-107-001/2023 - Správne konanie - orez stromov - OS-107-001/2023 30.05.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023 25.05.2023
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2022 - VM Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2022 - VM 11.05.2023
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2021 - VM Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2021 - VM 11.05.2023
Verejná vyhláška Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - J.Ščuka, zverejnené od 09.05.2023 do 23.05.2023 09.05.2023
Oznámenie o uložení zásielky Oznámenie o uložení zásielky - J.Ščuka - OS-16-010/2023, zverejnené od 09.05.2023 do 23.05.2023 09.05.2023
Pozvánka na 4. zasadanie OZ dňa 10.05.2023 - 05.05.2023
Verejná vyhláška - kolaudačné rozhodnutie Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie ,,Rozšírenie IBV Mengusovce - intravilán, objekty: SO 06 Rozšírenie distribučného plynovodu, SO 07 Pripojovacie plynovody D32" 02.05.2023
Generované portálom Uradne.sk