Zmenšiť textZväčšiť text

11. ročník anglického kresťanského tábora r. 2010

 05.07.2010

V dňoch 5.7.2010- 9.7.2010 sa vo Štôle konal denný anglický kresťanský tábor.
Bol to už 11. ročník tábora, ktorý v našej obci začali organizovať misionárky z U.S.A. Joe Ann Shelton a Joyce Derrider. Tábor organizovala Bratská jednota baptistov Štôla – Mengusovce v spolupráci s Obcou Štôla.

Tábor je už tradičnýa veľmi obľúbený, termín a veľa vecí sa pripravuje už veľa mesiacov vopred. Tento rok nás dva mesiace pred táborom zaskočila správa, že americký tím nebude môcť prísť v plnom počte a môže vyslať len dve dievčatá. Vďaka Bohu, nemuseli sme prípravy tábora zrušiť, aj keď tiež hrozilo, že nebudeme mať k dispozícii ani priestory v besede pri kostole. Našli sme ochotných ľudí - väčšinou amerických misionárov, ktorí žijú na Slovensku, ktorí prišli na tábor pomôcť s učením v anglických triedach aj pri ostatných aktivitách, ochotne pomohli aj pomocníci zo Slovenska.

Táborové dni začínali ráno o 9 hodine stretnutím všetkých účastníkov v modlitebni BJB, kde sme spievali pesničky, súťažili, počuli krátky biblický príbeh s učením verša. Témou celého tábora boli ovečky, postupne sme počuli 5 príbehov o ovečkách z Biblie: príbeh prvej ovečky zo stáda prvého pastiera Ábela, príbeh ovečiek zo stáda Dávida, ktorý s pomocou Božou porazil obra Goliáša, príbeh ovečiek z Betlehema, príbeh jednej stratenej ovečky zo 100 a nakoniec príbeh Božieho Baránka – Ježiša Krista, ktorý nás, stratené ovečky zachránil tým, že zomrel za nás na kríži. Po tomto programe sa deti vždy rozdelili do 7 tried a na dve vyučovacie hodiny, prerušené malým občerstvením si užili učenie angličtiny. V prestávke na obed miestne deti odišli domov a dochádzajúce mohli využiť objednané menu v miestnej reštaurácii. Po obede si deti zasúťažili v športových a iných disciplínach a podľa záujmu nacvičovali hru na zvonkohre, bábkové predstavenie, alebo sa venovali ručným prácam.

Na tábore sa zúčastnilo 63 školopovinných detí a 2 stredoškoláci (34 detí zo Štôly, 11 z Vyšných Hágov a z Nového Smokovca, 6 z Popradu, 4 z Batizoviec, 3 z Mengusoviec, 7 zo Svitu, Hôrky, Smižian, Ružomberka, Levoče).
Tábor by sa určite nemohol uskutočniť bez práce 25 pracovníkov, ktorí mali na starosť či už biblické príbehy, pesničky, učenie angličtiny, preklad, zvonkohru, ručné práce, bábky, športové aktivity, alebo fotenie, ozvučenie, guláš, občerstvenie a upratovanie, …
Občas nám síce troška zapršalo, ale všetky aktivity sa mohli uskutočniť aj vďaka miestnosti na Obecnom úrade, priestorom za potokom, modlitebni BJB, besede pri ev.kostole a záhrade so stanom. V piatok podvečer boli rodičia aj iní priatelia pozvaní na slávnostné ukončenie tábora v záhrade pri kostole, kde deti ukázali čo sa naučili pri angličtine, bábkach, zvonkohráči zahrali 3 skladby. Po vystúpení bol pre všetkých pripravený tradičný guláš a opekanie špekáčok.
Veríme, že sa deti nielen mohli na tábore zabaviť a zopakovať si angličtinu, že mohli aj nadviazať nové priateľstvá (niekedy aj medzinárodné), ale že sa aj dozvedeli niečo nové z Biblie a o Bohu.

Dúfame, že sa nám tábor podarí zrealizovať aj v lete 2011.

Ester Handzušová