Zmenšiť textZväčšiť text

18. ročník anglického kresťanského tábora r. 2017

 31.07.2017

Tento rok sa vo Štôle uskutočnil už 18. ročník denného anglického kresťanského tábora, ktorý v našej obci začali organizovať misionárky z U.S.A. Joe Ann Shelton a Joyce Derrider. Bolo to v dňoch 10. - 14.7.2017. Tábor organizovala Bratská jednota baptistov Štôla – Mengusovce v spolupráci s dobrovoľníkmi z Ameriky a Obcou Štôla. Pri vyučovaní angličtiny a ostatných aktivitách pomáhali pomocníci zo Slovenska.

Táborové dni začínali ráno o 9 hodine stretnutím všetkých účastníkov v modlitebni BJB, kde sme spievali pesničky, súťažili a počuli krátky biblický príbeh s učením verša. Témou celého tábora bolo: „Buď ako dieťa“, každý deň deti počuli príbeh o deťoch z Biblie: príbeh o Samuelovi, ktorý počúval, o Izákovi, ktorý dôveroval, o dievčaťu, ktoré verilo, že Boh môže uzdraviť jej pána Námana Sýrskeho, o chlapcovi, ktorý sa podelil so svojimi 5 chlebmi a 2 rybičkami a Pán Ježiš ich použil na nasýtenie 5 tisíc mužov s rodinami a o Pánovi Ježišovi, ktorý prijímal deti a dával ich učeníkom za príklad. Po tomto programe sa deti vždy rozdelili do 7 tried a na dve vyučovacie hodiny, prerušené malým občerstvením si užili učenie angličtiny. V prestávke na obed väčšina detí  využila objednané menu v miestnej reštaurácii v hoteli Avalanche. Po obede deti športovali, naučili sa základy softbalu a podľa záujmu nacvičovali hru na zvonkohre, tanec, bábkové predstavenie, venovali sa ručným prácam, paličkovaniu, skautským zručnostiam, alebo extra porcii angličtiny.

Tento rok bol počet prihlásených detí 75: (12 detí zo Štôly, 34 z Popradu, 7 z Mengusoviec, 5 zo Svitu, ostatní z Hôrky, Batizoviec, Bernolákova, Lučivnej, Vyšných Hágov, Kežmarku, Michaloviec a dokonca aj z Českej Republiky a zo Španielska).

Tábor by sa určite nemohol uskutočniť bez pomoci pracovníkov, ktorí mali na starosť či už, pesničky, učenie angličtiny, preklad, zvonkohru, ručné práce, bábky, tanec, športové aktivity, ozvučenie, guláš, občerstvenie a upratovanie …

Tento rok sme mali vďaka Bohu pekné počasie, aj keď občas zapršalo, všetky aktivity sa mohli uskutočniť aj vďaka miestnostiam na Obecnom úrade, modlitebni BJB a besede pri ev. kostole. V pondelok sa deti mohli zúčastniť malej „Welcome party“ s opekaním špekáčikov a iným občerstvením. V piatok podvečer boli rodičia aj iní priatelia pozvaní na slávnostné ukončenie tábora, kde deti mohli ukázať, čo sa naučili pri angličtine, bábkach, tancoch a zvonkohre. Vystúpenie uskutočnilo v záhrade pri kostole, stihli sme aj tradičný guláš, škoda, že väčšinu búrková prehánka trocha predčasne odohnala do ich domovov...

Deti sa mohli na tábore zabaviť a zopakovať si angličtinu, mohli nadviazať aj nové priateľstvá a dozvedeli sa aj niečo nové z Biblie a o Bohu.

Už teraz začíname plánovať ďalší ročník tábora, ktorý by sme chceli s Božou pomocou zrealizovať v prvom alebo druhom júlovom týždni v roku 2018.

                                                                                                                                              Ester Handzušová

Fotky z tábora si môžete pozrieť tu:

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1606031506088472&type=1