Zmenšiť textZväčšiť text

19. ročník anglického kresťanského tábora r. 2018

 20.09.2018

Správa  - 19. anglický denný tábor vo Štôle 2018

Tento rok sa vo Štôle uskutočnil už 19. ročník denného anglického kresťanského tábora, ktorý v našej obci začali organizovať misionárky z U.S.A. Joe Ann Shelton a Joyce Derrider. Bolo to v dňoch 9. - 13.7.2018. Tábor organizovala Bratská jednota baptistov Štôla – Mengusovce v spolupráci s dobrovoľníkmi z Ameriky a Obcou Štôla. Pri vyučovaní angličtiny a ostatných aktivitách pomáhali pomocníci zo Slovenska.

Táborové dni začínali ráno o 9 hodine stretnutím všetkých účastníkov v modlitebni BJB, kde sme spievali pesničky, súťažili a počuli krátky biblický príbeh s učením verša. Témou celého tábora bola: „Múdrosť je viac ako zlato“, každý deň deti počuli príbeh o deťoch z Biblie: O Šalamúnovi, ktorý si pýtal od Boha múdrosť a dostal naviac aj bohatstvo, o Danielovi a jeho 3 priateľoch, ktorým dal Boh múdrosť, o 12 ročnom Ježišovi a o tom, že deti tiež môžu byť múdre, o 5 múdrych a 5 bláznivých pannách – múdrosť je byť pripravený a nakoniec o tom, že múdrosť je robiť to, čo Boh hovorí – o múdrom mužovi, ktorý staval dom na skale. Po tomto programe sa deti vždy rozdelili do 8 tried a na dve vyučovacie hodiny, prerušené malým občerstvením si užili učenie angličtiny. V prestávke na obed väčšina detí využila objednané menu v miestnej reštaurácii v hoteli Avalanche. Po obede deti športovali, naučili sa základy softbalu a podľa záujmu nacvičovali hru na zvonkohre, tanec, bábkové predstavenie, venovali sa ručným prácam, kúzelníckym zručnostiam, alebo extra porcii angličtiny.

Tento rok bol počet prihlásených detí 66: (17 detí zo Štôly, 30 z Popradu, ostatní zo Svitu, z Mengusoviec, Hôrky, Batizoviec, Bernolákova, Gánoviec, Holumnice, Lučivnej, Tatier, Kežmarku a dokonca aj z Českej Republiky).

Tábor by sa určite nemohol uskutočniť bez pomoci pracovníkov, ktorí mali na starosť či už, pesničky, učenie angličtiny, preklad, zvonkohru, ručné práce, bábky, tanec, športové aktivity, ozvučenie, guláš, občerstvenie a upratovanie …

Tento rok sme mali vďaka Bohu pekné počasie, aj keď občas zapršalo, všetky aktivity sa mohli uskutočniť aj vďaka miestnostiam na Obecnom úrade, modlitebni BJB a besede pri ev. kostole. V pondelok sa deti mohli zúčastniť malej „Welcome party“ s opekaním špekáčikov a iným občerstvením. V piatok podvečer boli rodičia aj iní priatelia pozvaní na slávnostné ukončenie tábora, kde deti mohli ukázať, čo sa naučili pri angličtine, bábkach, tancoch a zvonkohre. Vystúpenie uskutočnilo v záhrade pri kostole, vychutnali sme si aj tradičný guláš.

Deti sa mohli na tábore zabaviť a zopakovať si angličtinu, mohli nadviazať aj nové priateľstvá a dozvedeli sa aj niečo nové z Biblie a o Bohu.

Už teraz začíname plánovať ďalší ročník tábora, ktorý by sme chceli s Božou pomocou zrealizovať v druhom júlovom týždni v roku 2019. Mal by to byť jubilejný 20.ročník.

                                                                                                                                              Ester Handzušová

Fotky z tábora si môžete pozrieť tu:

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2018464111511874&type=3