Zmenšiť textZväčšiť text

Stretnutie dôchodcov - 21.10.2015

 21.10.2015

Dňa 21. októbra 2015 v spoločenskej miestnosti na prízemí obecného úradu prebiehali od rána prípravy stretnutia s dôchodcami. Pred 17,00 hod. sa začali schádzať prví „skôr narodení občania“. Privítali ich slávnostne prestreté stoly a tiež drobné darčeky. V úvode všetkých privítal starosta obce p. Martin Hajko a potom postupne vystúpili hostia: Dr. Peter Obrimčák podpredseda VÚC PSK , Mgr. Štefan Tokarčík člen Okresnej rady SMER-u a Mgr. Miroslav Jurčák predseda ZO Jednoty dôchodcov Slovenska. Po ich vrúcnych slovách a ešte vrúcnejších sľuboch pozdravili prítomných deti z Materskej školy Vyšné Hágy spevom a tancom, za čo si vyslúžili úprimný potlesk. Ďalej vystúpili členovia zábavnej skupiny SVITTASENIOR-Podskala, ktorí svojím pásmom spevov, scénok a tancov nadmieru pobavili našich dôchodcov. Na záver programu vystúpil folklórny súbor Magura, ktorého členovia svojím temperamentom strhli do tanca aj prítomných hostí a vyvolali nejednu slzu radosti v očiach prítomných. Ešte dlho po programe sa naši „skôr narodení občania“ zabávali, rozprávali a tešili z vydareného stretnutia.