Zmenšiť textZväčšiť text

20. ročník kresťanského anglického tábora r. 2019

 19.09.2019

Správa  - 20. anglický denný tábor vo Štôle 2019

Tento rok sa vo Štôle uskutočnil už 20. jubilejný ročník denného anglického kresťanského tábora, ktorý v našej obci začali organizovať misionárky z U.S.A. Joe Ann Shelton a Joyce Derrider. Bolo to v dňoch 8. - 12.7.2019. Tábor organizovala Bratská jednota baptistov Štôla – Mengusovce v spolupráci s dobrovoľníkmi z Ameriky a Obcou Štôla. Pri vyučovaní angličtiny a ostatných aktivitách pomáhali pomocníci zo Slovenska.

Táborové dni začínali ráno o 9 hodine stretnutím všetkých účastníkov v modlitebni BJB, kde sme spievali pesničky, súťažili a počuli krátky biblický príbeh s učením verša. Témou celého tábora boli „Ryby“, každý deň deti počuli príbeh o rybách z Biblie: Podobenstvo o sieti, ktoré nám položilo otázku: Si zlá, či dobrá ryba?, O tom, ako si Pán Ježiš povolal učeníkov, aby sa stali rybármi ľudí., o rybe, ktorá mala v sebe mincu na zaplatenie dane, o zázračnom rybolove a o znamení proroka Jonáša, ktorý bol 3 dni vo veľkej rybe. Po tomto programe sa deti vždy rozdelili do 8 tried a na dve vyučovacie hodiny, prerušené malým občerstvením si užili učenie angličtiny. V prestávke na obed väčšina detí využila objednané menu v miestnej reštaurácii v hoteli Avalanche. Po obede deti športovali, podľa záujmu nacvičovali hru na zvonkohre, tanec, venovali sa ručným prácam,  zručnostiam, alebo extra porcii angličtiny.

Tento rok bol počet prihlásených detí 56: (16 detí zo Štôly, 26 z Popradu, ostatní zo Svitu, z Mengusoviec, Hôrky, Batizoviec, Bernolákova, Tatier, Kežmarku, Prešova, Dobrej Nivy.

Tábor by sa určite nemohol uskutočniť bez pomoci pracovníkov, ktorí mali na starosť či už pesničky, učenie angličtiny, preklad, zvonkohru, ručné práce, tanec, športové aktivity, ozvučenie, guláš, občerstvenie a upratovanie …

Tento rok sme mali vďaka Bohu pekné počasie, aj keď občas zapršalo, všetky aktivity sa mohli uskutočniť aj vďaka miestnostiam na Obecnom úrade, modlitebni BJB a v miestnostiach, ktoré nám poskytla Ev. cirkev a.v.  v besede pri ev. kostole. V pondelok sa deti mohli zúčastniť malej „Welcome party“ s párkami v rožku a iným občerstvením. V piatok podvečer boli rodičia aj iní priatelia pozvaní na slávnostné ukončenie tábora, kde deti mohli ukázať, čo sa naučili pri angličtine,  tancoch a zvonkohre. Vystúpenie sa uskutočnilo v záhrade pri kostole, vychutnali sme si aj tradičný guláš.

Deti sa mohli na tábore zabaviť a zopakovať si angličtinu, mohli nadviazať aj nové priateľstvá a dozvedeli sa aj niečo nové z Biblie a o Bohu.

Keďže bol tábor jubilejný, na Obecnom úrade a potom neskôr v modlitebni BJB sme otvorili výstavu s fotografiami aj rôznymi spomienkami z predošlých rokov. Každý deň sme si mohli pozrieť aj videopozdrav, ktorý nám poslali niektorí z účastníkov alebo organizátorov z predošlých táborov.

Už teraz začíname plánovať ďalší ročník tábora, ktorý by sme chceli s Božou pomocou zrealizovať v druhom júlovom týždni v roku 2020.

                                                                                                                                             Ester Handzušová

Fotky z tábora si môžete pozrieť tu:

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2547071488651131&type=3