Zmenšiť textZväčšiť text

MUDr. Anton Rákay - spisovateľ - 85 ročný

 20.05.2010

Prozaik- žijúci v našej obci /narodený v roku 1925 vo Vrbovom). V rokoch 1936 -1944 študoval na gymnáziu v Malackách a v rokoch 1944-1950 medicínu na Lekárskej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Po štúdiách pôsobil: r. 1950-1951 ako sekundárny lekár v Štátnom liečebnom ústave v Kvetnici, r. 1951-1955 vo Vojenskom ústave pre pľúcne choroby v Matliaroch, r. 1956-1985 primár oddelenia pre chirurgickú liečbu vo Vojenskom ústave pre pľúcne choroby v Novej Polianke, r.1985-1987 sekundárny lekár v Štátnych kúpeľoch Nový Smokovec, v súčasnosti žije na dôchodku v Štôle. Knižne debutoval románom Tabu (1991). Vo svojich dielach sa zaoberá otázkami lekárskej etiky či svedomím, etikou a morálkou občanov a celej spoločnosti, ale vyrovnáva sa aj s bolestným procesom dezilúzie vlastnej generácie. Popritom nastoľuje ďalšie, pre spoločnosť budujúci socializmus tabuizované, pesimistické a depresívne témy – devalvovaný vzťah k vlasti, rakovina ako dôsledok prebujnenej industrializácie životného prostredia, háklivý problém prezentácie skutočného stavu pacienta chorého na rakovinu, etika lekárskeho súkromia, odtabuizovanie problému eutanázie a i. čo sa odzrkadľuje v románoch Koniec sezóny v raji, Dvojitá stredová čiara (oba r. 1994), Tiché biele steny (r.1995), Podaj ruku smrti (r. 1997), Pandoka, A žiť budeš ďalej (oba r. 2000), román Ženská záležitosť (r. 2001) a i. Autor vyše 50 odborných prác zo svojej lekárskej profesie.

V roku 2009 predstavil v obecnej knižnici nový román Kalamita. Prezentácia knihy bola spojená s predajom a autogramiádou. Román je inšpirovaný tým, čo sa v Tatrách stalo 19. novembra 2004 a zároveň príbehom zoológa a zdravotnej sestry a ich vzťahu zamotávajúceho sa do centra uragánu. Okrem tohto románu spisovateľovi vyšli v roku 2009 ešte 2 knihy Rozprávky pre deti a Nenáviď blížneho svojho – táto kniha je o zodpovednosti jedinca za holokaust.

V máji r. 2010 sa náš milý jubilant dožil krásneho životného jubilea – 85 rokov.