Zmenšiť textZväčšiť text

12. ročník anglického kresťanského tábora r. 2011

 04.07.2011

V dňoch 4.7.2011 až 8.7.2011 sa vo Štôle konal denný anglický kresťanský tábor.
Bol to už 12. ročník tábora, ktorý v našej obci začali organizovať misionárky z U.S.A. Joe Ann Shelton a Joyce Derrider. Tábor organizovala Bratská jednota baptistov Štôla – Mengusovce v spolupráci s Grace Bible Church in Marshall, Virginia z U.S.A. a Obcou Štôla.

Na náš tábor pricestovalo 10 lektorov až z Virgínie, pri vyučovaní angličtiny a ostatných aktivitách pomáhali aj ostatní pomocníci zo Slovenska, Ameriky a Anglicka.

Táborové dni začínali ráno o 9 hodine stretnutím všetkých účastníkov v modlitebni BJB, kde sme spievali pesničky, súťažili, videli scénku a počuli krátky biblický príbeh s učením verša. Témou celého tábora bolo hľadanie zasľúbenej zeme – 5 biblických príbehov o Mojžišovi. Dozvedeli sme sa, ako bol chlapec Mojžiš zachránený, prečo odišiel z Egypta, ako ho Boh povolal zachrániť Izraelcov, ako im Boh poslal na púšti vodu zo skaly a čo sa stalo, keď ich napadli jedovaté hady. Po tomto programe sa deti vždy rozdelili do 7 tried a na dve vyučovacie hodiny, prerušené malým občerstvením si užili učenie angličtiny. V prestávke na obed miestne deti odišli domov a dochádzajúce mohli využiť objednané menu v miestnej reštaurácii. Po obede deti športovali, naučili sa základy softballu a podľa záujmu nacvičovali hru na zvonkohre, bábkové predstavenie, alebo sa venovali ručným prácam.
Tento rok sme mali rekordný počet prihlásených detí – 75 (32 detí zo Štôly, 17 z Popradu a z Hôrky, 10 z Vyšných Hágov, Lomnice a Sibíra, 4 z Batizoviec, 5 z Mengusoviec, a ďalších 7 zo Starej Ľubovne, Svitu, Kežmarku, Smižian, Ružomberka a Levoče).
Tábor by sa určite nemohol uskutočniť bez pomoci pracovníkov, ktorí mali na starosť či už biblické príbehy, pesničky, učenie angličtiny, preklad, zvonkohru, ručné práce, bábky, športové aktivity, alebo fotenie, ozvučenie, guláš, občerstvenie a upratovanie, …
Cez tábor nám síce občas zapršalo, ale všetky aktivity sa mohli uskutočniť aj vďaka miestnosti na Obecnom úrade, modlitebni BJB a besede pri ev.kostole. V piatok podvečer boli rodičia aj iní priatelia pozvaní na slávnostné ukončenie tábora v záhrade pri kostole, kde deti mali ukázať, čo sa naučili pri angličtine, bábkach a zvonkohre. Žiaľ, asi v polovici vystúpenia začalo pršať a padať krúpy, takže sme ho museli ukončiť a zúčastnení museli prečkať preháňku v náhradných priestoroch. Väčšina ľudí vydržala a nenechala si ujsť tradičný guláš, opekanie špekáčok, sa konať nemohlo. Myslím si, že všetci majú naozaj na čo spomínať aj vďaka dobrodružnému koncu tábora.

Deti sa mohli na tábore zabaviť a zopakovať si angličtinu, mohli nadviazať aj nové priateľstvá a dozvedeli sa aj niečo nové z Biblie a o Bohu.
Veríme, že sa nám tábor podarí zrealizovať aj v lete 2012.