Zmenšiť textZväčšiť text

13. ročník anglického kresťanského tábora r. 2012

 02.07.2012

V dňoch 2.7.2012 až 6.7.2012 sa vo Štôle konal denný anglický kresťanský tábor.  Bol to už 13. ročník tábora, ktorý v našej obci začali organizovať misionárky z U.S.A. Joe Ann Shelton a Joyce Derrider. Tábor organizovala Bratská jednota baptistov Štôla – Mengusovce v spolupráci s Grace Bible Church in Marshall, Virginia z U.S.A. a Obcou Štôla.

     Na náš tábor pricestovalo 7 amerických lektorov z Virgínie a rodina amerických misionárov, ktorá sa prisťahovala do Bernolákova, pri vyučovaní angličtiny a ostatných aktivitách pomáhali aj ostatní pomocníci zo Slovenska a Anglicka.

     Táborové dni začínali ráno o 9 hodine stretnutím všetkých účastníkov v modlitebni BJB, kde sme spievali pesničky, súťažili, videli scénku a počuli krátky biblický príbeh s učením verša. Témou celého tábora boli lode z Biblie. Príbehy z Biblie boli o Noachovi, ktorý zachránil svoju rodinu a zvieratá pred potopou v arche, o Jonášovi, ktorého prehltla veľká ryba, o tom, ako si Ježiš povolal rybárov, aby boli Jeho učeníkmi, o Petrovi, ktorý chodil po vode a o tom, ako Ježiš utíšil búrku na mori. Po tomto programe sa deti vždy rozdelili do 7 tried a na dve vyučovacie hodiny, prerušené malým občerstvením si užili učenie angličtiny. V prestávke na obed miestne deti odišli domov a dochádzajúce mohli využiť objednané menu v miestnej reštaurácii. Po obede deti športovali, naučili sa základy softballu a podľa záujmu nacvičovali angličtinu extra, hru na zvonkohre, bábkové predstavenie, alebo sa venovali ručným prácam.

     Tento rok sme mali rekordný počet prihlásených detí – 85 (31 detí zo Štôly, 18 z Popradu, 7 z Mengusoviec, 6 z Batizoviec, 9 z Vyšných Hágov a z Tatier, 5 z Hôrky, 4 zo Svitu, 2 z Ružomberka 2 z Českej Republiky, 1 z Kežmarku).
Tábor by sa určite nemohol uskutočniť bez pomoci pracovníkov, ktorí mali na starosť či už biblické príbehy, pesničky, učenie angličtiny, preklad, zvonkohru, ručné práce, bábky, športové aktivity, alebo fotenie, ozvučenie, guláš, občerstvenie a upratovanie, …

     Cez tábor nám vyšlo takmer ideálne počasie, síce občas zapršalo, ale všetky aktivity sa mohli uskutočniť aj vďaka miestnosti na Obecnom úrade, modlitebni BJB a besede pri ev.kostole. V piatok podvečer boli rodičia aj iní priatelia pozvaní na slávnostné ukončenie tábora v záhrade pri kostole, kde deti mohli ukázať, čo sa naučili pri angličtine, bábkach a zvonkohre. Počas vystúpenia spadlo síce zopár kvapiek, ale potom sa vyčasilo, takže sa mohlo uskutočniť aj opekanie špekáčok a tradičný guláš s naozaj hojnou účasťou.

     Deti sa mohli na tábore zabaviť a zopakovať si angličtinu, mohli nadviazať aj nové priateľstvá a dozvedeli sa aj niečo nové z Biblie a o Bohu.

     Veríme, že sa nám tábor podarí zrealizovať aj v lete 2013.