Zmenšiť textZväčšiť text

17. ročník anglického kresťanského tábora r. 2016

 08.07.2016

Tento rok sa vo Štôle uskutočnil už 17. ročník denného anglického kresťanského tábora, ktorý v našej obci začali organizovať misionárky z U.S.A. Joe Ann Shelton a Joyce Derrider. Bolo to v dňoch 4. - 8.7.2016. Tábor organizovala Bratská jednota baptistov Štôla – Mengusovce v spolupráci s dobrovoľníkmi z Ameriky, Anglicka a Obcou Štôla. Pri vyučovaní angličtiny a ostatných aktivitách pomáhali pomocníci zo Slovenska.

Táborové dni začínali ráno o 9 hodine stretnutím všetkých účastníkov v modlitebni BJB, kde sme spievali pesničky, súťažili a počuli krátky biblický príbeh s učením verša. Témou celého tábora bola Olympiáda a Slovensko, každý deň deti počuli príbeh o ľuďoch z Biblie, ktorí dostali od Boha nejaké obdarovanie zručnosti a ako tento dar využili  - na dobré, či na zlé: príbeh o truhle zmluvy, o zlatom teľati, o Rachab a jej červenom motúze, o Pavlovi, ktorý šil stany a o Tabite, ktorá šila odevy. Po tomto programe sa deti vždy rozdelili do 7 tried a na dve vyučovacie hodiny, prerušené malým občerstvením si užili učenie angličtiny. V prestávke na obed mohli deti  využiť objednané menu v miestnej reštaurácii v hoteli Avalanche. Po obede deti športovali, naučili sa základy softbalu a podľa záujmu nacvičovali hru na zvonkohre, ľudový tanec, bábkové predstavenie, venovali sa ručným prácam, zručnostiam, alebo extra porcii angličtiny.

Tento rok bol počet prihlásených detí 68: (13 detí zo Štôly, 31 z Popradu, 8 z Mengusoviec, 8 zo Svitu, ostatní z Vyšných Hágov, z Novej Polianky, Hôrky, Kežmarku, Dobrej Nivy).

Tábor by sa určite nemohol uskutočniť bez pomoci pracovníkov, ktorí mali na starosť či už biblické príbehy, pesničky, učenie angličtiny, preklad, zvonkohru, ručné práce, bábky, tanec, športové aktivity, ozvučenie, guláš, občerstvenie a upratovanie …

Tento rok sme mali vďaka Bohu úžasné počasie, ani jeden deň nám nepršalo, všetky aktivity sa mohli uskutočniť aj vďaka miestnostiam na Obecnom úrade, modlitebni BJB a besede pri ev. kostole. Na pondelok 4. júla vyšiel práve americký sviatok Dňa nezávislosti, niektoré deti aj rodičia sa mohli zúčastniť malej oslavy s občerstvením a hrami, ktorú pripravili učitelia z Ameriky. V piatok podvečer boli rodičia aj iní priatelia pozvaní na slávnostné ukončenie tábora, kde deti mohli ukázať, čo sa naučili pri angličtine, bábkach, tancoch a zvonkohre. Vďaka priaznivému počasiu sa vystúpenie mohlo uskutočniť v záhrade pri kostole, mali sme tradičný guláš aj opekanie špekáčikov.

Deti sa mohli na tábore zabaviť a zopakovať si angličtinu, mohli nadviazať aj nové priateľstvá a dozvedeli sa aj niečo nové z Biblie a o Bohu.

Už teraz začíname plánovať ďalší ročník tábora, ktorý by sme chceli s Božou pomocou zrealizovať v prvom alebo druhom júlovom týždni v roku 2017. Ester Handzušová