Zmenšiť textZväčšiť text

15. ročník anglického kresťanského tábora r. 2014

 07.07.2014

Tento rok sa vo Štôle uskutočnil už 15. ročník denného anglického kresťanského tábora, ktorý v našej obci začali organizovať misionárky z U.S.A. Joe Ann Shelton a Joyce Derrider. Bolo to v dňoch 7.7.2014 až 11.7.2014. Tábor organizovala Bratská jednota baptistov Štôla – Mengusovce v spolupráci s dobrovoľníkmi z Ameriky, Anglicka a Obcou Štôla. Pri vyučovaní angličtiny a ostatných aktivitách pomáhali pomocníci zo Slovenska. Táborové dni začínali ráno o 9 hodine stretnutím všetkých účastníkov v modlitebni BJB, kde sme spievali pesničky, súťažili a počuli krátky biblický príbeh s učením verša. Témou celého tábora bola autoškola – deti mohli počuť príbehy, ktoré im pripomínali značky na ceste: Prechod pre chodcov – Samaritánka pri studni, Zaradenie - Žalárnik vo Filipis, Daj prednosť – Povolanie na svadbu, Zákaz vjazdu – Ananiáš a Zafira a Pozor nebezpečenstvo - 10 panien. Po tomto programe sa deti vždy rozdelili do 8 tried a na dve vyučovacie hodiny, prerušené malým občerstvením si užili učenie angličtiny. V prestávke na obed miestne deti odišli domov a dochádzajúce mohli využiť objednané menu v miestnej reštaurácii. Po obede deti športovali, naučili sa základy softbalu a podľa záujmu nacvičovali hru na zvonkohre, bábkové predstavenie, venovali sa ručným prácam, alebo angličtine hrou.

Tento rok bol počet prihlásených detí 77: (23 detí zo Štôly, 22 z Popradu, 8 z Mengusoviec, ostatní z Batizoviec, z Vyšných Hágov, z Tatranskej Lomnice, Novej Polianky, Hôrky, Svitu, Lučivnej, Kežmarku, Michaloviec, Šuňavy, Šváboviec, Drienova, Košíc.). Tábor by sa určite nemohol uskutočniť bez pomoci pracovníkov, ktorí mali na starosť či už biblické príbehy, pesničky, učenie angličtiny, preklad, zvonkohru, ručné práce, bábky, športové aktivity, alebo fotenie, ozvučenie, guláš, občerstvenie a upratovanie … Cez tábor nám počasie veľmi nevyšlo, cez týždeň občas pršalo, ale všetky aktivity sa mohli uskutočniť aj vďaka miestnostiam na Obecnom úrade, modlitebni BJB a besede pri ev. kostole. V piatok podvečer boli rodičia aj iní priatelia pozvaní na slávnostné ukončenie tábora, kde deti mohli ukázať, čo sa naučili pri angličtine, bábkach a zvonkohre. Vďaka nepriaznivému počasiu sa vystúpenie muselo uskutočniť v obmedzených priestoroch na Obecnom úrade, museli sme oželieť opekanie špekáčikov, ale mali sme tradičný guláš. Deti sa mohli na tábore zabaviť a zopakovať si angličtinu, mohli nadviazať aj nové priateľstvá a dozvedeli sa aj niečo nové z Biblie a o Bohu.

Už teraz začíname plánovať ďalší ročník tábora, ktorý by sme chceli s Božou pomocou zrealizovať v druhom júlovom týždni v roku 2015.

Ester Handzušová