Zmenšiť textZväčšiť text

Umiestňovanie volebných plagátov

 28.08.2016

ZN č 1/2015, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách v obci. VZN nájdete v záložke Samospráva-Všeobecne záväzné nariadenia a obsahuje:

1. Predmet úpravy
2. Miesto na umiestňovanie volebných plagátov
3. Podienky na umiestňovnie plagátov
4, Zabezpečenie zásady rovnosti
5. Dodržiavanie nariadenia a sankcie
6. Záverečné ustanovnia