Zmenšiť textZväčšiť text

Trhový poriadok v Obci Štôla

 20.06.2016

Usmernenia a povinnosti sú uvedené vo VZN č. 3/2014 - Trhový poriadok v Obci Štôla. (viď. Samospráva-Všeobecne záväzné nariadenia).

Toto VZN obsahuje:

§ 1 - Úvodné ustanovenie
§ 2 - Zriadenie trhového miesta, správca trhového miesta, prevádzkový čas, výška nájmu, povoľovanie predaja
§ 3 - Ambulantný predaj, obmedzenia predaja výrobkov, zákaz predaja niektorých výrobkov, druhy poskytovaných služieb
§ 4 - Povinnosti a práva správcu trhoviska
§ 5 - Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
§ 6 - Orgány dozoru a sankcie
§ 7 - Priestupky
§ 8 - Súčinnosť
§ 9 - Záverečné ustanovenia