Zmenšiť textZväčšiť text

Ochrana pred zneužívaním alkoholických nápojov

 28.08.2016

VZN 1/ 2013 o ochrane pred zneužívním alkoholických nápojov nájdte v záložke Samospráva-Všeobecne záväzné nariadenia s týmto obsahom:

1. Prednet nariadenia
2. Základné pojmy
3. Všeobecné zákazy
4. Ďalšie zákazy predaja, podávania a užívania alkoholických nápojov
5. Osobitné povinnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie
6. Osobiné povinnosti fyzických osôb
7. Porušenie nariadenia a sankcie
8. Kontrola dodržiavania naridenia
9. Záverečné ustanovenia