Zmenšiť textZväčšiť text

Zber použitého kuchynského oleja

 15.11.2022

Spoločnosť Brantner Poprad spustila zber použitého oleja, ktorý sa vykonáva prostredníctvom 120 l oranžovej zbernej nádoby s uzamykaním a výrezom na veku nádoby na vhadzovanie plných plastových fliaš s použitým olejom.

Oranžová Kuka nádoba je umiestnená pred obecným úradom.

ČO SEM PATRÍ: 

- všetky typy rastlinných olejov (repkový, slnečnicový, olivový a pod.) a živočíšnych tukov (maslo, masť, výpek)

- použité jedlé oleje a tuky z domácnosti, ktoré zostávajú ako odpad po príprave jedál (z vyprážania, fritovania, ...)

- oleje a tuky z akéhokoľvek jedla (napríklad oleje zo šalátov, olej z konzervovaných potravín ako rybičky a pod.)

- nepoužité jedlé oleje a tuky po exspirácií, ktoré už nie sú vhodné na konzumáciu

ČO SEM NEPATRÍ:

- mazivá, motorové a hydraulické oleje – ZBERNÝ DVOR

- olej v sklenených fľašiach – preliať do čistej plastovej fľaše a až potom umiestniť do príslušnej nádby na triedený zber oleja a tukov

- prázden obaly od olejov a tukov – podľa druhu materiálu patria do príslušnej nádoby na triedený zber odpadu alebo zmesový odpad

- prázdne obaly od olejov a tukov (sklenené či plastové fľaše, obaly od masla, ...)

Odpady, ktoré nepatria do triedeného zberu, umiestnite podľa druhu odpadu na zberný dvor alebo do zmesového odpadu


Zoznam aktualít: