Zmenšiť textZväčšiť text

Upozornenie na zákaz používania zábavnej pyrotechniky počas roka

 09.08.2022

Upozorňujeme obyvateľov obce,

že súčasná legislatíva umožňuje legálne používanie zábavnej pyrotechniky iba v dňoch 31. decembra a 1. januára.

Mimo tieto dni je používanie zábavnej pyrotechniky ZAKÁZANÉ, avšak zákon dáva občanovi možnosť požiadať obec o povolenie. Obec vydá súhlas, alebo žiadosť zamietne.

      Ak niekto použije pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi  predpismi, budú všetky tieto udalosti prejednávané a riešené ako priestupky na úseku verejného poriadku!


Zoznam aktualít: