Zmenšiť textZväčšiť text

Pomoc pre odídencov z Ukrajiny, tlačivá, ubytovanie, odporúčania

 04.05.2022

Nariadenie vlády č. 144/2022 Z. z. - finančná pomoc pre utečencov z Ukrajiny

Medzinárodné organizácie budú podporovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR tým, že budú poskytovať krátkodobú prechodnú finančnú pomoc odídencom z Ukrajiny od 01.05.2022.

Finančnú podporu budú poskytovať organizácie:

 • Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR)
 • Detský fond OSN (UNICEF)
 • Medzinárodná federácia Červeného kríža (IFRC) 

Podpora poskytovaná týmito organizáciami je odlišná od poskytovania pomoci v hmotnej núdzi úradmi práce a je s ňou nezlučiteľná!

Zároveň nahrádza doterajšie vyplácanie pomoci v hmotnej núdzi slovenskými úradmi práce. Pokiaľ vám finančnú podporu poskytuje jedna organizácia, nebudete ju môcť dostávať od inej organizácie.

Výška podpory je:

 • 80 € pre dospelého
 • 160 € pre dieťa do 3 rokov
 • 60 € pre dieťa od 3 do 18 rokov 

Ako sa môžem registrovať?

Ak ste poberateľom pomoci v hmotnej núdzi z úradu práce, nemusíte sa znova registrovať. 

Pokiaľ potrebujete aktualizovať svoje údaje, dohodnite si prosím termín s UNHCR na stránke: https://help.unhcr.org/slovakia/uk/cash-assistance/  

Ak nie ste poberateľom pomoci v hmotnej núdzi, registrácia na stránke je potrebná.

Prebieha vo veľkokapacitných centrách alebo na adrese Slovenský Červený kríž - Územný spolok Poprad, ulica Banícka 4955, 058 01 Poprad, 1. poschodie a registrácia bude prebiehať každý utorok a štvrtok od 09:00 h. do 12:00 h.

Na registráciu je potrebné si priniesť akýkoľvek ukrajinský preukaz totožnosti, informáciu o rodnom čísle, potvrdenie o udelení dočasného útočiska, informáciu o slovenskom telefónnom čísle a o čísle účtu v slovenskej banke - ak je otvorený. 

Міжнародні організації підтримують Міністерство праці, соціального захисту та сім’ї Словацької Республіки та надають тимчасову фінансову допомогу біженцям з України з 01.05.2022. 

Фінансову підтримку нададуть організації:

 • Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН),
 • Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ),
 • Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста.

Підтримка, що надається цими організаціями відрізняється від надання допомоги при матеріальній потребі. Якщо одна організація надає Вам фінансову підтримку, Ви не зможете отримати її від іншої організації.

Розмір допомоги становить: 

 • 80 € для дорослого
 • 160 € для дитини до 3 років
 • 60 € для дитини від 3 до 18 років

Як я можу зареєструватись? 

У випадку, якщо Ви вже зареєструвались в Міністерстві праці, соціального захисту та сім'ї на отримання матеріальної допомоги, Вам не потрібно реєструватися повторно. У випадку будь-яких змін щодо Ваших даних, будь ласка зареєструйтесь на прийом до УВКБ ООН на сторінці https://help.unhcr.org/slovakia/uk/cash-assistance/.

Якщо ви не є одержувачем матеріальної допомоги, реєстрація на сайті обов’язкова.

Він проходить у центрах великої місткості або за адресою Slovenský Červený kríž - Územný spolok Poprad, Banícka Street 4955, 058 01 Poprad, 1 поверх, а реєстрація відбуватиметься щовівторка та четверга з 09:00. до 12:00 год.

Що необхідно для реєстрацію?

 • Будь-який український документ, що посвідчує особу
 • ідентифікаційний номер (тільки для тих, хто отримав статус “тимчасовий притулок”)
 • Словацький номер телефону
 • Номер рахунку в словацькому банку / IBAN

Dvojjazyčná slovensko-ukrajinská verzia tlačiva so žiadosťou o pomoc v hmotnej núdzi

https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-odidencov-z-ukrajiny/informacie-odidencov-z-ukrajiny.html

Rezervačný systém Bookio pre ubytovanie pre utečencov

Sekciou krízového riadenia MV SR bol spustený rezervačný systém Bookio (v súvislosti s utečeneckou krízou).  Majitelia ubytovacích zariadení, ktorí už poskytujú alebo začnú poskytovať ubytovanie pre utečencov, aby sa registrovali cez webovú stránku https://pomocpreukrajinu.sk/sk ak tak ešte neurobili. Zároveň upozorňujeme, že dostupnosť voľných lôžok v ich ubytovacom zariadení po registrácii je online zdieľaná a preto je potrebná pravidelná aktualizácia pri každom ubytovaní a odubytovaní.

Odporúčanie pre ubytovacie zariadenia v súvislosti s prevenciou šírenia ochorenia COVID 19

https://www.health.gov.sk/Clanok?ukrajina-covid-testovanie

Pomoc pre Ukrajinu a jej obyvateľov

Milí spoluobčania, určite sme všetci zhrození z toho, čo sa v posledných dňoch deje na Ukrajine a je zarážajúce, že sa takéto niečo deje v súčasnej spoločnosti v 21. storočí. Táto situácia nemôže nechať žiadneho rozumného človeka ľahostajným. Práve v takejto chvíli sa očakáva, že sa všetci zachováme ako ľudia a ako správni susedia. 

Ak chcete pomôcť aj vy, tak môžete využiť nasledovné možnosti:

1/ Ponuku na ubytovanie pre obyvateľov Ukrajiny môžete nahlásiť aj na Ministerstve vnútra SR:  tel. číslo: 02/4859 3312  a   e-mail: pomocpreukrajinu@minv.sk.

Tieto kontakty slúžia aj na nahlasovanie materiálnej pomoci (detské plienky a strava pre deti, šatstvo, oblečenie, hygienické potreby, trvanlivé potraviny, atď.).

2./ Ak sa rozhodnete ponúknuť svoje súkromné ubytovanie, môžete tak urobiť priamo na stránke www.pomocpreukrajinu.sk.

3./ Humanitárnu pomoc pre Ukrajinu organizuje aj občianske združenie Človek v ohrození.

Infolinka: +421917239708  a  email: pomoc.ukrajina@clovekvohrozeni.sk.  Ak chcete pracovať ako dobrovoľníci, môžete kontaktovať uvedené združenie: dobrovolnici.ukrajina@clovekvohrozeni.sk

4./ Ak chcete pomôcť finančným darom, tak môžete využiť zbierku organizovanú na webstránke www.clovekvohrozeni.sk/humanitarna-pomoc/ukrajina/

Kontakt: +421 948 292 829, kristina.jedina@clovekvohrozeni.sk.

Ale rovnako máte možnosť využiť aj iné zbierky zverejnené na sociálnych sieťach a v médiách.

Ďakujeme za vašu pomoc a spolupratričnosť s Ukrajinou a jej obyvateľmi.


Zoznam aktualít: