Zmenšiť textZväčšiť text

Botanická záhrada v Tatranskej Lomnici

 20.06.2016

Expozícia tatranskej prírody Štátnych lesov TANAPu v Tatranskej Lomnici. Návštevníci tak majú možnosť aj v období, keď je vysokohorské prostredie ešte uzavreté a vegetácia miestami pod snehom pozorovať meniacu sa farebnosť tatranských kvetov. Zvláštnosťou „bezskleníkovej“ botanickej záhrady je, že približuje návštevníkom druhy rastúce výlučne v Tatrách. Na ploche takmer 3 ha si môžu prezrieť 8 vápencových a žulových alpín a mokradí. V tomto roku sa v botanickej záhrade predstavuje 280 bylín a drevín počnúc rastlinstvom podhorských lúk cez lesný podrast až po vegetáciu alpínskeho a subniválneho stupňa. Botanická záhrada sa prebúdza zo zimného spánku už v polovici apríla. Ako prvé sa na jej lúkach objavia svetlofialové kvietky šafranu špišského, postupne sa k nim pridávajú žlté kvety chudôbky vždyzelenej a pomaly sa rozvíjajú fialové kalichy ponikleca slovenského. Hýriace farby vysokohorskej jari a leta majú v botanickej záhrade svoje optimum v máji a júni. Žiaľ, počas letnej turistickej sezóny v júli a auguste je už väčšina rastlín odkvitnutá. Leto v horách je krátke, sneh sa topí pomerne neskoro, ranné mrazy a prvý sneh nie sú zriedkavé už koncom augusta. Tomu sa prispôsobili aj rastliny. V krátkom vegetačnom období sa niektoré už pod snehom pripravujú rozkvitnúť, aby čo najskôr vytvorili semená a zabezpečili svoju reprodukciu. Mnohé zriedkavé druhy rastlín zostávajú skryté pred zrakom turistov, pretože ich stanovištia sú od značkovaných turistických chodníkov vzdialené. Patrí k nim endemický druh Tatier a Fatry mak tatranský, vzácna skalokráska pyrenejská osídľujúca strmé skalné steny, trávnička alpínska a vičenec horský, vyskytujúce sa v Tatrách len na jednej lokalite. Z glaciálnych reliktov rastie v botanickej záhrade dryádka osemlupienková, lomikameň ovisnutý, turička jedoduchá a ostrička myšia. Ako posledná rozkvitá astra spišská a jej svetlofialové kvety často zmáča jesenný dážď. V záujme ochrany prírody Tatranského národného parku si milovníci skalničiek môžu sadeničky a semená tatranských rastlín a drevín kúpiť priamo v botanickej záhrade. V tomto roku ponúkajú Štátne lesy TANAPu vyše 80 druhov rastlín, medzi ktorými nebude chýbať najžiadanejší plesnivec alpínsky, silenka bezbyľová, lomikameň metlinatý, zvonček maličký, klinček ľadovcový, veternica narcisokvetá, klinček včasný, dryádka osemlupienková či horec.