Zmenšiť textZväčšiť text

Vzor životopisu v slovenskom aj ukrajinskom jazyku

 20.04.2022

Životopis

Na vyplnenie životopisu prosím  používajte latinskú abecedu.

Základné údaje:

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia/Rodné číslo:

Preukaz cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska:

Doklad o tolerovanom pobyte s označením „ODÍDENEC“:

Ubytovanie na území SR (kontaktná adresa):

Telefonický kontakt:   

E-mail:    


Vzdelanie:

Názov školy:

Študijný odbor:

Rok ukončenia:


Pracovné skúsenosti:
Od – do                                                                       Pozícia:                      


Pracovná oblasť, v ktorej hľadáte prácu: administratíva, cestovný ruch, chemická výroba, doprava a logistika, elektrotechnika, energetika, financie, gastronómia, hutníctvo, IT a telekomunikácie, manažment, manuálne zamestnanie, obchod, potravinárstvo, poľnohospodárstvo, servis motorových vozidiel, sociálne služby, stavebníctvo, strojárstvo, vzdelávanie, zdravotníctvo životné prostredie  (prosíme podčiarknuť)


Zmennosť (prosíme zakrúžkovať) + počet detí do 15 rokov veku:

  1. jednozmenná
  2. dvojzmenná
  3. nepretržitá

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk:
Nemecký jazyk:

Slovenský jazyk:

Iný jazyk:


Počítačové znalosti:
Word:
Excel: 

PowerPoint:    


Vodičský preukaz:


Súhlas so spracovaním údajov:

Zaslaním vyplneného životopisu súhlasím so spracovaním a uložením mojej e-mailovej adresy a sprístupnením údajov zamestnávateľom. Údaje budú poskytnuté zamestnávateľom, ktorí hľadajú nových zamestnancov.

Автобіографія

Для заповнення резюме використовуйте латинський алфавіт.

Основні дані:

Ім'я та прізвище:

Дата народження/номер народження:

Картка іноземця з проханням отримати тимчасовий притулок:

Підтвердження дозволеного перебування з позначкою "ВІДКЛЮЧЕНО": Проживання в Словацькій Республіці (контактна адреса):

Контактний телефон:

Електронна пошта:


Освіта:

Назва школи:

Сфера навчання:

Рік завершення:


Досвід роботи:

Від - до                                                                      Позиції:


Сфера роботи, в якій ви шукаєте роботу: адміністрація, туризм, хімічне виробництво, транспорт і логістика, електротехніка, енергетика, фінанси, гастрономія, металургія, IT та телекомунікації, менеджмент, ручна зайнятість, торгівля, харчування, сільське господарство, автотранспорт послуги, соціальні послуги, будівництво, інженерія, освіта, охорона здоров'я (підкресліть будь ласка)


Варіативність (будь ласка, обведіть) + кількість дітей до 15 років:

1. однозмінний

2. двозмінний

3. безперервний


Мовні навички:

Англійська мова:

Німецька мова:

словацька мова:

Інша мова:


Комп'ютерні навички:

слово:

Excel:

Штепсельна розетка:


Водійські права:


Згода на обробку даних:

Відправляючи заповнене резюме, я даю згоду на обробку та зберігання моєї електронної адреси та на розкриття даних роботодавцю. Дані будуть надані роботодавцям, які шукають нових працівників.


Zoznam aktualít: