Zmenšiť textZväčšiť text

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Štôla - podnety od občanov do 30.04.2023

 17.03.2023

Vážení občania, základným predpokladom všetkých rozvojových aktivít obce je kvalitne spracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Podrobne spracovaný PHSR je komplexným dokumentom obsahujúcim prehľad o súčasnej situácie obce, jej budúcom smerovaní, o požiadavkách, potrebách a názoroch občanov, o prehľade problémov, nedostatkoch, slabých stránkach obce a ich riešení jasnými, konkrétnymi opatreniami. V súvislosti s prípravou PHSR obce Štôla na obdobie rokov 2023-2028 si Vás dovoľujeme osloviť s možnosťou podieľať sa na príprave tohto dokumentu so svojimi myšlienkami, nápadmi a názormi prispieť k rozvoju obce. 

V prílohe je dotazník v ktorom sa môžete vyjadriť a priniesť ho na obecný úrad, prípadne posielať svoje podnety na emailovú adresu starosta@stola.sk do 30.04.2023


Zoznam aktualít: