Obec Štôla rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Faktúry rok 2019

  

Číslo faktúry

Popis

Cena € s DPH bez DPH

Objednávka / Zmluva

Dátum došlej faktúry

Údaje dodávateľa

137 Plyn 194,00 Zmluva o dodávke plynu 03.09.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské niviy 44/a, Bratislava 35815256
136 Bagrovanie odvodňovacej drážky 156,00 Objednávka 201917 03.09.2019 ERIMONT s.r.o. Lučivná 315 45956464
135 Výkon zodpovednej osoby 42,00 Zmluva o zab.výkonu činnosti zodp.osoby 02.09.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice 50528041
134 Plávajúce čerpadlo 1696,80 Objednávka 201922 27.08.2019 FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26, Martin 364279969
133 Oprava chodníka 999,13 Objednávka 201921 26.08.2019 DK-House, s.r.o. Uherova 2911/45, Poprad 48066281
132 Chodník pri obecnom úrade 14405,65 Zmluva o dielo 23.08.2019 DK-House, s.r.o. Uherova 2911/45, Poprad 48066281
131 Programy WINPAM, WINIBEU 155,35 Zmluva o dielo 16.08.2019 IVES Košice Čsl. armády 20, Košice 00162957
130 Elektrická energia - DS 24,24 Zmluva o združenej dodávke elektriny 14.08.2019 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
129 Verejné osvetlenie 150,40 Zmluva o združenej dodávke elektriny 14.08.2019 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31,  Košice 44483767
128 Komunálny odpad 1201,96 Zmluva o poskytovaní služieb 12.08.2019 Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, Poprad 36444618
127 Internet 18,00 Zmluva o poskytovaní ver.elektr.kom. služieb 12.08.2019 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612
126 Činosť vykonávaná na obstarávanie dokumentácie "Zmena a doplnok č. 3/2019 územného plánu Obce Štôla" 500,00 Mandátna zmluva zo dňa 8.3.2019 12.08.2019 Ing. Emília Hudzíková H.E.REAL Zimná 3585/1, Poprad 37786431
125 Mobily 77,00 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 12.08.2019 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
124 Vypracovanie dokumentácie "Zmena a doplnok č. 3/2019 územného plánu obce Štôla..." 580,00 Zmluva o dielo zo dňa 5.3.2019 08.08.2019 Ing.arch. Mária Kollárová ARCHITEKT Traktorová 590/4, Poprad 33072582
123 Telefóny a prístup na stránku 45,71 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 08.08.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
122 Výkon zodpovednej osoby 42,00 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 07.08.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice 50528041
121 Elektrická energia 143,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny 07.08.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
120 Plyn - DS 137,00 Zmluva o dodávke plynu 05.08.2019 innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava 44291809
119 Stravovanie dôchodcov 89,60 Objednávka 05.08.2019 Avalanche spol. s r.o. Kmeťova 16, Košice 36711462
118 Plyn 194,00 Zmluva o dodávke plynu 02.08.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
OF 19 Relácia v miestnom rozhlase 13,28 Objednávka 31.07.2019 KAFFEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Štrbské Pleso Poštová 4021/8, Štrba
117 Internet 18,00 Zmluva o posk.ver.elek.kom.služieb 29.07.2019 Slovanet, a.s. Záhradnícka151, Bratislava 3595412
OF 18 Zmena územného plánu - alikvotné náklady 694,92 Žiadosť, uznesenie OZ 24.07.2019 Bublík Juraj Štôla 989
OF 17 Zmena územného plánu - alikvotné náklady 694,92 Žiadosť, uznesenie OZ 24.07.2019 Pap Gejza Šrobárova 2668/15, Poprad
OF 16 Zmena územného plánu - alikvotné náklady 694,92 Žiadosť, uznesenie OZ 24.07.2019 Koca Marketa Joliota Curie 734/33, Poprad
OF 15 Zmena územného plánu - alikvotné náklady 694,92 Žiadosť, uznesenie OZ 24.07.2019 Ivanega Juraj Sídl. Poľana 1857/66, Humenné
OF 14 Zmena územného plánu - alikvotné náklady 694,92 Žiadosť, uznesenie OZ 24.07.2019 Jackovič Martin Štôla 79
OF 13 Zmena územného plánu - alikvotné náklady 694,92 Žiadosť, uznesenie OZ 24.07.2019 Javoreková Zuzana Štôla 1
116 Výroba tabule na ihrisko a označenie vozidla 144,00 Objednávka 201919 22.07.2019 SYDES-print, s.r.o. SNP 264/3, Svit 31725261
115 Elektrická energia - DS 15,47 Zmluva o združenej dodávke elektriny 16.07.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
114 Komunálny odpad 1050,22 Zmluva o poskytovaní služieb 15.07.2019 Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, Poprad 36444618
113 Verejné osvetlenie 136,67 Zmluva o združenej dodávke elektriny 15.07.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
112 Mobily 77,00 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 12.07.2019 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
111 Montáž deflektorov, vanička 64,86 Objednávka 12.07.2019 Motor-Car Poprad, spol. s r.o. Partizánska 4447/102, Poprad 36482242
OF 12 Relácia v miestnom rozhlase 6,64 Žiadosť z 8.7.2019 11.07.2019 ACONITUM, s.r.o. Kolkáreň 9/14, Podbrezová 46818341
110 Stravovanie dôchodcov 84,40 Objednávka 201915 10.07.2019 AVALANCHE spol. s r.o. Kmeťova 16, Košice - Prevádzka: Hotel Avalanche***, Štôla 116 36711462
109 Deflektory KIA CEED 33,90 Objednávka 50703701 09.07.2019 AUTOBIZNIS.SK s.r.o. Opatovská 481/32, Trenčín 51337657
108 Telefóny a prístup na stránku 45,71 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 09.07.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
107 Plyn - DS 137,00 Zmluva o dodávke plynu 08.07.2019 innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava 44291809
106 Elektrická energia 143,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny 08.07.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31,  Košice 44483767
105 Ťažné zariadenie a montáž 409,16 Objednávka 04.07.2019 Motor-Car Poprad, spol. s r.o. Partizánska 4447/102, Poprad,  364822242
104 Kolotoč, pieskovisko 2976,17 Objednávka 190B00045 03.07.2019 ENERCOM s.r.o. Novozámocká 102, Nitra 44658591
103 Občasník Obce Štôla 100,00 Zmluva o dodávke a odbere tlače 03.07.2019 Podtatranský kuriér, s.r.o. Kysucká 3416/27, Poprad 46285903
102 Plyn 194,00 Zmluva o dodávke plynu 03.07.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
101 Vodné a stočné - OcÚ 41,83 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd 03.07.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/14 Poprad 519138369
100 Vodné a stočné - DS 5,23 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd 03.07.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad 519138368
99 Motorové vozidlo KIA CEED 15316,67 Leasingová zmluva 30.06.2019 Motor-Car Poprad, spol. s r.o. Partizánska 4447/102, Poprad 36482242
98 Spracovateľský poplatok 815,00 Leasingová zmluva 30.06.2019 ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 11, Bratislava 35704713
97 Výkon zodpovednej osoby 42,00 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 30.06.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice 50528041
96 Revízie a opravy kotlov 595,60 Servisná zmluva 24.6.2019 Štefan Lacuš - SEGAS Švábovce 218 32866143
95 Dotlač projektovej dokumentácie k miestnym komunikáciá  50,00 Objednávka 19.06.2019 Ing. Mäsiarik Bohuslav - PROKOM Levočská 866, Poprad 10725083
94 Verejné osvetlenie 161,89 Zmuva o združenej dodávke elektriny 18.06.2019 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
93 Komunálny odpad 1186,09 Zmluva o poskytovaní služieb 14.06.2019 Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, Poprad 36444618
92 Mobily 77,00 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 12.06.2019 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
91 Internet 18,00 Zmluva o posk.ver.el.kom.služieb 11.06.2019 Slovanet a.s. Zahradnícka 151, Bratislava 2 35954612
90 Výkon zodpovednej osoby 42,00 Zmluva o zabezpeční výkon činnosti zodpovednej osoby 07.06.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Bratislava 50528041
89 Elekktrická energia 143,00 Zmluva o združenej dodávke elekktriny 06.06.2019 Východoslovenská energetikka a.s. Mlynská 31,  Košice 44483676
88 Telefóny a prístup na stránku 45,71 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 06.06.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,  Bratislava 35763469
87 Plyn 194,00 Zmluva o dodávke plynu 04.06.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
86 Stravovanie dôchodcov 105,60 Zmluva o poskytovaní služieb 04.06.2019 Jozef Kantor, s.r.o. Štôla 51 44653956
85 Dodanie a montáž sneholapov 613,62 Objednávka 201916 04.06.2019 Miroslav Medvec Štôla 130 40602931
84 Oprava Boxera 650,00 Objednávka 201914 28.05.2019 Radovan Bachorík Štôla 121 40329402
83 Jedálne kupóny 2043,14 Komisionárska zmluva 27.05.2019 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674
82 Uloženie odpadu 156,10 Zmluva o poskytovaní služieb 16.05.2019 Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Marius Pedersen Žakovce 189 36450332
81 Komunálny odpad 986,41 Zmluva o poskytovaní služieb 16.05.2019 Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, Poprad 364444618
80 Verejné osvetlenie 187,70 Zmluva o združenej dodávke elektriny 15.05.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
79 Mobily 77,00 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 13.05.2019 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
78 Internet 18,00 Zmluva o poskkytovaní verejných elektronických komunikačných služieb 10.05.2019 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612
77 Telefóny a prístup na stránku 45,71 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 10.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
76 Elektrická energia 143,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny 10.05.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31,  Košice 44483767
75 Stravovanie dôchodcov 87,60 Zmlua o poskytovaní služieb 07.05.2019 Jozef Kantor, s.r.o. Štôla 51 44653956
74 Tonery 272,00 Objednávka 06.05.2019 PP COMP s.r.o. SNP 142, Svit 36782009
73 Perá na prezentáciu 61,49 Objednávka 06.05.2019 National Pen, PO BOX:1615, Bratislava 97264440
72 Výkon zodpovednej osoby 42,00 Zmluva o zabezpečovaní výkonu činnosti zodpovednej osoby 06.05.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice 50528041
71 Dopravná značka Zákaz zastavenia 182,42 Projekt dopravného značenie 06.05.2019 Dopravné značenie Poprad, s.r.o. Levočská 4806/39,  Poprad 31599613
70 Plyn 194,00 Zmluva o dodávke plynu 03.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel. a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
69 Zástava EÚ 25,02 Objednávka 02.05.2019 2U spol. s.r.o. Trnavská cesta 84, Bratislava 17315786
68 Zákonník práce 15,50 Objednávka 201913 23.04.2019 Poradca podnikateľa s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina 36371271
67 Vypracovanie dokumentácie "Zmena a dplnok č. 3/2019 územného plánu obce Štôla - Návrh" 2100,00 Zmluva o dielo zo dňa 5.3.2019 17.04.2019 Ing.arch. Mária Kollárová ARCHITEKT Traktorová 590/4, oiorad 33072582
66 Veľkoobjemový kontajner 282,05 Objednávka 201912 17.04.2019 Peter Palguta Kravany 240 40603113
65 Komunálny odpad 1046,07 Zmluva o poskytovvaní služieb 15.04.2019 Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76 Poprad 36444618
64 Mobily 78,24 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 12.04.2019 Orange Slovenskko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
63 Verejné osvetlenie 225,42 Zmluva o združenej dodávke elektriny 11.04.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
62 Internet 18,00 Zmluva o poskytovaní ver.elektr.komun.služieb 09.04.2019 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612
61 Telefóny a prístup na stránku 46,18 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 08.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
60 Elektrická energia 143,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny 05.04.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
59 Ubytovanie na ZMOS-e 138,00 Objednávka cez RZTPO 05.04.2019 PAM - INVEST, a.s. HOTEL COLOR Dunajská 25, Bratislava 35687045
58 Materiál na osadenie solárneho osvetlenia na vojenskom cintoríne 1383,84 Objednávka 201911 04.04.2019 Adam Slodičák Nad traťou 1549/8, Kežmarok 43361251
57 Montáž a osadenie stĺpov na solárne osvetlenie na vojenskom cintoríne 329,00 Objednávka 201611 04.04.2019 Adam Slodičák A.S. Nad traťou 1549/8, Kežmarok 43361251
56 Plyn 194,00 Zmluva o dodávke plynu 02.04.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 3581526
55 Stravovanie dôchodcov 108,40 Zmluva o poskytovaní služieb 02.04.2019 Jozef Kantor, s.r.o. Štôla 51 44653956
54 Aktualizácia programov 508,80 Zmluva č. A/2342/03/2008, tz2015-04-28bt1, tzz2017-02-06vs1 02.04.2019 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, Stupava 46919805
53 Aktualizácia programov 26,40 Zmluva č. AD/2342/01/2012 02.04.2019 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, Stupava 46919805
52 Aktualizácia programov 36,00 Zmluva č. AD2/2342/01/2012 02.04.2019 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, Stupava 46919805
51 Výkon zodpovednej osoby 42,00 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 01.04.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice 50528041
50 Tlačiareň - servisné práce 444,00 Objednávka 201910 29.03.2019 PP COMP s.r.o. SNP 142, Svit 36782009
49 Počítač, monitor - servisné práce 799,99 Objednávka 201909 29.03.2019 PP COMP s.r.o. SNP 142, Svit 36782009
48 Vyhotovenie geometrického plánu 227,00 Objednávka 201818 29.03.2019 Ing. Eva Schurger-JOCHMANN MPČĽ 3053/21 11946318
47 Zmena územného plánu 400,00 Zmluva o diele 29.03.2019 Ing. arg. Mária Kollárová ARCHITEKT Traktorová 590/4, Poprad 33072582
46 Vodné a stočné 67,98 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd 22.03.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad 36500968
45 Ochranné sklo, gumené puzdro na mobil 36,98 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 21.03.2019 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
44 Mobil 49,50 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 21.03.2019 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
43 Hranoly, fošne, omietavé rezivo na prístrešky 918,25 Objednávka 201907 19.3.2019 MENGUS s.r.o. Mengusovce 185 36761869
42 Nájomná zmluva 40,00 Nájomná zmluva 19.3.2019 URBÁR pozemkové spoločenstvo Štôla 42341388
41 Komunálny odpad 940,33 Zmluva o poskytovaní služieb 15.03.2019 Branter Poprad s.r.o. Nová 76, Poprad 36444618
40 Verejné osvetlenie 232,28 Zmluva o združenej dodávke elektriny 14.03.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
39 Deratizácia verejných priestranstiev 737,88 Objednávka 39/2018 14.03.2019 NAGY MARIÁN - NOVA Levočská 211/2, Poprad 17119570
38 Mobily 77,12 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 12.03.2019 Orange Sovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
37 Internet 18,00 Zmluva o poskytovaní  verejných elektronických komunikačných služieb 12.03.2019 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612
36 Stravovanie dôchodcov 53,00 Zmluva o poskytovaní služieb 07.03.2019 Jozef Kantor, s.r.o. Štôla 51 44653956
35 Zimná údržba MK 285,00 Zmluva o poskytovaní služieb 06.03.2019 Dávid Kurpaš Štôla 4 51031124
34 Elektrická energia 143,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny 06.03.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
33 Telefóny a prístup na stránku 45,71 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 06.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
32 Projekt dopravného značenia 150,00 Objednávka 201908 05.03.2019 Ing. Gabriela Záremská-ZAREMKOM Podjavorinskej 3384/5, Poprad 50452738
31 Plyn 194,00 Zmluva o dodávke plynu 04.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
30 Výkon zodpovednej osoby 42,00 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 01.03.2019 Osobnyudaj.sk Garbiarska 5, Košice 50528041
29 Členský príspevok 79,50 Valné zhromaždenie 27.02.2019 Pro Tatry o.z. Stará Lesná 42232431
28 Audítorské služby 600,00 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 27.02.2019 Ing. Mária Pašková Rázusova 2, Kežmarok 31976701
27 Jedálne kupóny 1432,34 Komisionárska zmluva 26.02.2019 UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislaava 31396674
26 Požiarna hadica 20 m 146,00 Objednávka 201906 25.02.2019 PS 12 Group s.r.o. Pažitie 519/35, Žilina 50760521
OF11 Kontajner - refundácia 13,27 Faktúra 22 MEVA-SK 21.02.2019 MISECO, s.r.o. Štôla 142 35674270
OF 9,10 Kontajner - refundácia 212,32 Faktúra 22 MEVA-SK 21.02.2019 Tatranský správcovský dom s.r.o. Popradskej brigády 748, Poprad 46764178
25 Komunálny odpad 1255,45 Zmluva o poskytovaní služieb 19.02.2019 Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, Poprad 36444618
24 Odchyt psov 200,00 Rámcová zmluva o spoločnom postupe a vzájomnej pomoci 18.02.2019 MVDr. Lenka Zolnierčiková Nábrežná 1281/10, Kežmarok 51792460
23 Členský príspevok 92,85 Valné zhromaždenie 15.02.2019 Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí Petzvalova 18, Spišská Belá 31955151
22 Kontajner 1 100 l 225,60 Objednávka 201903 15.02.2019 MEVA-SK,s.r.o. Rožňava Krátka 574, Brzotín 31681051
21 Verejné osvetlenie 306,26 Zmluva o združenej dodávke elektriny 13.02.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
20 Mobily 77,12 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 12.02.2019 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
19 Internet 18,00 Zmluva o poskytovaní ver.elektr.komunik.služieb 12.02.2019 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612
OF8 Finančná náhrada, správny poplatok 29,41 Rozhodnutie obce 07.02.2019 SLOVENKA A Štôla 986 42232161
18 Verejné osvetlenie 143,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny 07.02.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 444837767
17 Vypracovanie zdravotného posudku  17,00 Objednávka 201904 07.02.2019 MUDr. Marta Voštináková Nábrežie 4.apríla 1190, Liptovský Mikuláš 36437891
16 Telefóny a prístup na stránku 51,11 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 06.02.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
15 Stravovanie dôchodcov 53,40 Zmluva o poskytovaní služieb 05.02.2019 Jozef Kantor, s.r.o. Štôla 51 44653956
14 Kultúrne podujatia Ľudová hudba 300,00 Objednávka 201905 04.02.2019 Lesné práce Pavol Šalling Mengusovce 60 Kultú37746774
13 Zimná údržba miestnych komunikácií 1620,00 Zmluva o poskytovaní služieb 04.02 .2019 Dávid Kurpaš Štôla 4 51031124
12 Výkon zodpovednej osoby  42,00 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 04.02.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice 50528041
11 Plyn 194,00 Zmluva o dodávke plynu 04.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
10 Autorská odmena za licenciu-SOZA-obecný úrad 8,40 Hromadná licenčná zmluva 30.01.2019 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, Bratislava 00178454
9 Autorská odmena za licenciu SOZA-obecný rozhlas 14,28 Hromadná licenčná zmluva 30.01.2019 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, Bratislava 00178454
8 Licencia na využívanie softvéru  240,00 Zmluva o využívaní TENDERnet 29.01.2019 TENDERnet s.r.o. M.R.Štefánika 836/33, Žilina 50139088
7 Odmeny umelcom - verejný rozhlas 38,40 Zmluva v zmysle  autorského zákona 25.01.2019 SLOVGRAM Jakubovo nám. 14, Bratislava 17310598
6 Projektová dokumentácia na hasičskú zbrojnicu 600,00 Objednávka 201902 24.01.2019 Ing. Martin Mrava Kvetná 54/39, Spišský Štiavnik 40328821
5 Výroba a tlač plagátov na dotáciu a akcie 71,28 Objednávka 201901 22.01.2019 SYDES-print, s.r.o. SNP 264/3, Svit 001012019
4 Plyn 194,00 Zmluva o dodávke plynu 17.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
3 Mobily 49,12 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 14.01.2019 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2 Doména, webhosting, webstránka 144,00 Zmluva o vytvorení webstránky,domény a webhostingu 14.01.2019 wbx, s.r.o. Ostrovského 2, Košice-Juh 46530622
1 Internet 18,00 Zmluva o posk.ver.elektr.komun.služieb 14.01.2019 Slovanet.a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612
OF7 Nájomné 30,00 Zmluva o prenájme pozemkov 14.01.2019 Hyben Roman Štôla
OF6 Nájomné 42,00 Zmluva o prenájme pozemkov 09.01.2019 Mgr. Koteleš Peter Štôla
OF5 Nájomné 46,00 Zmluva o prenájme pozemkov 09.01.2019 Fábry Rudolf Štôla 
OF4 Nájomné 30,80 Zmluva o prenájme pozemkov 09.01.2019 MISECO, s.r.o. Štôla 142 35674270
OF3 Nájomné 15,40 Zmluva o prenájme pozemkov 09.01.2019 Sajková Iveta Košice
OF2 Nájomné 15,40 Zmluva o prenájme pozemkov 09.01.2019 Láska Dávid Štôla 
OF1 Nájomné 15,40 Zmluva o prenájme pozemkov 09.01.2019 Láska Filip Štôla