Obec Štôla rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Faktúry 2018

  

Číslo faktúry

Popis

Cena € s DPH bez DPH

Objednávka / Zmluva

Dátum došlej faktúry

Údaje dodávateľa

Dobr. 10 Plyn - preplatok 1147,50 Zmluva o dodávke plynu 17.1.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
200 Finančný spravodajca vyúčtovanie 14,90 Zmluva o dodávke a odbere tlače 16.01.2019 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503
Dobr. 9. Elektrická energia - preplatok 172,16 Zmluva o združenej dodávke elektriny 15.1.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
199 Stravovanie dôchodcov 36,00 Zmluva o poskytovaní služieb 14.1.2019 Jozef Kantor, s.r.o. Štôla 51 44653956
198 Komunálny odpad 922,87 Zmluva o poskytovaní služieb 14.1.2019 Bratner Poprad, a.s. Nová 76, Poprad 36444618
197 Verejné osvetlenie 312,60 Zmluva o združenej dodávke elektriny 14.1.2019 Východoslovenská energetika a.s.  Mlynská 31, Košice 44483767
196 Telefóny a prístup a stránku 45,71 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 8.1.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratisalava 35673469
195 Aktualizácia programov na CD 21,00 Zmluva o aktualizácii programov 7.1.2019 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, Stupava 46919805
194 Zimná údržba miestnych komunikácií 630,00 Zmluva o poskytovaní služieb - zimná údržba 7.1.2019 Dávid Kurpaš Štôla 4 51031124
193 Aktualizácie web stránky 72,00 Zmluva o vytvorení westránky, domény, a webhostingu 4.1.2.019 wbx, s.r.o. Ostrovského 2, Košice-Juh 46530622
192 Výkon zodpovednej osoby 42,00 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 2.1.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice 50528041
191 Ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov a poplatok CDCP 45,13 Zmluva o vedení cenných papierov 21.12.2018 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžová 11, Žilina 31575951
190 Vodné a stočné 49,68 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd 21.12.2018 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad 36500968
189 Tonery 157,00 Objednávka 201822 18.12.2018 PP COM s.r.o. SNP 1421, Svit 36782009
188 Komunálny odpad 1284,20 Zmluva o poskytovaní služieb 14.12.2018 Brantner Poprad s.r.o. Nová 76, Poprad 36444618
187 Verejné osvetlenie 259,08 Zmluva o združenej dodávke elektriny 14.12.2.018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
186 Audítorské služby 400,00 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 14.12.2.018 Ing. Mária Pašková Rázusova 2, Kežmarok 31976701
185 Internet 19,20 Zmluva o poskytovaní ver.elektr.kom.služieb 12.12.2018 Slovanet ,a.s, Záhradnícka 151, Bratislava 35954612
184 Mobily 77,12 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 12.12.2018 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
183 Elektrická energia 153,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny 07.12.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
182 Stravovanie dôchodcov 44,60 Zmluva o poskytovaní služieb 06.12.2018 Jozef Kantor, s.r.o. Štôla 51 44653956
181 Telefóny a prístup na stránku 54,04 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 06.12.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
180 Štrk a doprava 189,84 Objednávka 201821 05.12.2018 Gravat s.r.o.  Mengusovce 69 51965763
179 Podtatranské noviny, Tatranský dvojtýždenník 27,30 Zmluva o dodávke tlače. 04.12.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124
178 Plyn 287,00 Zmluva o dodávke plynu 04.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
177 Výkon zodpovednej osoby 42,00 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej soby 03.12.2017 Osobny udaj,sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice 50528041
176 Zhotovenie a tlač obecných novín 80,00 Objednávka 03.12.2018 Podtatranský kuriér, s.r.o. MPČĽ 3170/31, Poprad 46285903
175 Ohňostroj na Mikuláša 181,29 Objednávka e-mail 21.11.2018 Pyromix s.r.o. Lenartov 80, Malcov 51992108
174 Uloženie odpadu za veľkoobjemový kontajner 65,44  Zmluva o poskytovaní služieb 20.11.2018 Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. Žakovce 189 36450332
173 Ročné kontroly ihrísk 386,40 Zmluva o kontrolnej činnosti 19.11.2018 ENERCOM s.r.o. Novozámocká 102, Nitra 44658591
172 Verejné osvetlenie 234,41 Zmluva o združenej dodávke elektriny 19.11.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
171 Komunálny odpad 983,39 Zmluva o poskytovaní služieb 19.11.2018 Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, Poprad 36444618
170 Internet 19,20 Internet 13.11.2018 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612
169 Internet 18,00 Zmluva o poskytovaní elek.kom.služieb 13.11.2018 Slovantet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612
168 Mobily 77,28 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 12.11.2018 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
167 Stravovanie dôchodcov 53,00 Zmluva o poskytovaní  služieb 08.11.2018 Jozef Kantor, s.r.o. Štôla 51 44653956
166 Telefóny a prístup na stránku 47,48 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 07.11.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
165 Elektrická energia 153,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny 07.11.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
164 Jedálne kupóny 943,70 Komisionárska zmluva 06.11.2018 UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23//D, Bratislava 31396674
163 Výkon zodpovednej osoby 42,00 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovedej osoby 05.11.2018 Osobnyudaj,sk. s.r.o Garbiarska 5, Košice 50528041
162 Plyn 286,00 Zmluva o dodávke plynu 04.11.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
161 Veľkoobjemový kontajner 171,46 Objednávka 05.11.2018 Peter Palguta Kravany 240 40603113
160 Polohopisné a výškopisné zameranie MK pri bytovskách 450,00 Objednávka 201818 29.10.2018 Ing. Eva Schurger-JOCHMANN MPČĽ 3053/21, Poprad 11946318
159 Oprava miestnej komunikácie pri  novom cintoríne 1040,00 Objednávka 201817 26.10.2018 Adam Slodičák A.S. Nad traťou 1549/8, Kežmarok 43361251
158 Batéria do krovinorezu 39,84 Objednávka 25.10.2018 VT DATA s.r.o. A.Hlinku60, Piešťany 34114017
157 GDPR na stránke obce 96,00 Objednávka 25.10.2018 wbx, s.r.o. Ostrovského 2, Košice-Juh 46530622
156 Detské ihrisko 10764,72 Zmluva o dielo 24.10.2018 ENERCOM s.r.o. Novozámocká 102, Nitra 44658591
155 Vystúpenie na dni dôchodcov 100,00 Objednávka 201816 23.10.2018 Folklórna skupina Batizovce Štúrova 29/2, Batizovce 51966271
154 Komunálny odpad 1081,72 Zmluva o poskytovaní služieb 19.10.2018 Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76 Poprad 36444618
153 Vypracovanie zdravotného posudku 17,00 Objednávka 15.10.2018 MUDr. Marta Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, Liptovský Mikuláš 36437891
152 Mobily 78,16 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 12.10.2018 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8. Bratislava 35697270
151 Verejné osvetlenie 198,84 Zmluva o združenej dodávke elektrtiny 12.10.2018 Východoslovenská energetika as.s Mlynská 31, Košice 444837657
150 Internet 18,00 Zmluva o posk.ver.elek.komunikačných služieb 12.10.2018 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612
149 Chodník pred domom služieb 1238,09 Objednávka 201815 11.10.2018 Adam Slodičák A.s. Nad traťou 1549/8, Kežmarok 43361251
148 Montáž dreveného oplotenia  297,00 Objednávka 201814 11.10.2018 Adam Slodičák A.S. Nad traťou 1549/8, Kežmarok 43361251
147 Telefóny a prístup na stránku 45,71 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 05.10.2018 Slovak Terlekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
146 Stravovanie dôchodcov 47,20 Zmluva o poskytovaní služieb 04.10.2018 Jozef Kantor, s.r.o.  Štôla 51 44653956
145 Elektrická energia 153,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny 04.10.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
144 Plyn 286,00 Zmluva o dodávke plynu 02.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
143 Výkon zodpovednej osoby  za 10/2018 42,00 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodp. osoby 01.10.2018 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5, Košice 50528041
142 Vodné a stočné 20,92 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd 24.09.2018 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad 36500968
141 Zdravotný posudok pre sociálnu odkázanosť 17,00 Objednávka 19.09.2018 MUDr. Marta Voštináková, Ambulancia MV spol. s r.o. Nábrežie 4. apríla 1990, Liptovský Mikuláš 36437891
140 Komunálny odpad, mobilná zberňa, zneškodnenie NO, poplatky za uloženie 1935,45 Zmluva o poskytovaní služieb 17.09.2018 Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, Poprad 36444618
139 Finančný spravodajca na rok 2019 26,40 Zmluva o dodávke a odbere tlače 18.09.2018 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. M.Rázusa 23A, Žilina 31592503
138 Verejné osvetlenie 30,02 Zmluva o združenej dodávke elektriny 14.09.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
137 Mobily 77,66 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 12.09.2018 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
136 Elektrická energia 153,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny 06.09.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
135 Telefóny a prístup na stránku 46,03 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 06.09.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
134 Tlač obecných novín 50,00 Zmluva o dodávke a odbere tlače 06.09.2018 Podtatranský kuriér, s.r.o. MPČĽ 317/31, Poprad 46285903
133 Plyn 286,00 Zmluva o dodávke plynu 05.09.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256
132 Stravovanie dôchodcov 57,80 Zmluva o poskytovaní služieb 04.09.2018 Jozef kantor, s.r.o. Štôla 51 44653956
131 Výkon zodpovednej osoby za 09/2018 42,00 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodp.osoby 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice 50528041
130 ESET Internet Security 100,70 Objednávka e-mail 03.09.2018 ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24, Bratislava 31333532
129 Programy IVES-u 155,35 Zmluva o dielo 30.08.2018 IVES Košice Čsl. armády 20, Košiceš 00162957
128 Oprava prepadnutej kanalizačej šachty na MK 600,00 Objednávka 201813 30.08.2.018 Adam Slodičák A.S. Nad traťou 1549/8, Kežmarok 43361251
127 Kniha "Ľudový odev ..." 1995,68 Uznesenie OZ 24.08.2018 Obec Batizovce Štúrova 29/2, Batizovce 00326119
126 Nepremokavé bundy, hadice, prúdnice 1400,00 Objednávka 201812 21.08.2018 PS 12 Group s.r.o. Pažitie 519/35, Žilina 50760521
125 Komunálny odpad 1181,33 Zmluva o poskytovaní služieb 17.08.2018 Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, Poprad 36444618
Dobr. 8 Verejné osvetlenie 12,95 Zmluva o združenej dodávke elektriny 16.08.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
124 Mobily 77,96 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 13.08.2018 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
123 Internet 18,00 Zmluva o poskytovaní ver.el.kom.služieb 13.08.2018 Slovanet, a.s.  Záhradnícka 151, Bratislava 35954612
122 Stravovanie dôchodcov 48,40 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 10.08.2018 Jozef Kantor, s.r.o. Štôla 51 44653956
OF 9 Vstup na cintorín 13,28 Vnútorná smernica 10.08.2018 Alena Janošková - CORPUS Združenie kamenárov Velické námestie 1175/9, Poprad-Veľká 10722262
121 Oprava Peugeot 459,30 Objednávka  201811 09.08.2018 Michal Konduliak - Autoslužby Vyšná Šuňava, Štrbská 391/11, Šuňava 45263108
120 Elektrická energia 153,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny 07.08.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
119 Telefóny a prístup na internet a stránku 45,71 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 07.08.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
118 Oprava verejného osvetlenia 1423,00 Zmluva o poskytovaní služieb 06.08.2018 Adam Slodičák A.S. Nad traťou 1549/8, Kežmarok 433661251
117 Odstránenie závad na bleskozvode na dome služieb podľa doloženej revíznej správy 872,30 Zmluva o poskytovaní služieb 06.08.2018 Adam Slodičák A.S. Nad traťou 1549/8, Kežmarok 43361251
116 Revízie el.prípojky  a el. inštalácie na  VO, revízie a odstránenie závad  v Dom služieb, revízia bleskozvodu na obecnom úrade, projektová dokumentácia k VO 2200,56 Zmluva o poskytovaní služieb 06.08.2018 Adam Slodičák A.S. Nad traťou 1549/8, Kežmarok 43361251
115 Plyn 286,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 03.08.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
OF 8 Uzemnenie elektrospotrebičov 112,90 Refakturácia 02.08.2018 Jozef kantor, s.r.o. Štôla 51 44653956
OF 7 Relácia v miestnom rozhlase 6,64 Vnútorná smernica 02.08.2018 MVDr. Ján Palár Bajkalská 2334/4, Poprad 17149037
114 Výkon zodpovednej osoby 42,00 Zmluva o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby 01.08.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice 50528041
113 Odchyt psa 50,00 Rámcová zmluva o spoločnom postupe a vzájomnej pomoci 27.07.2018 MVDr. Lenka Zolnierčiková Nábrežná 1281/10, Kežmarok 51792460
112 Oprava elektroinštalácie v dome služieb 1598,55 Zmluva o poskytovaní služieb 19.07.2018 Adam Slodičák A.S. Nad traťou 1549/8 43361251
111 Rezivo na detské ihrisko 30,24 Objednávka 201810 19.07.2018 MENGUS s.r.o. Mengusovce 185 36761868
Dobr. 7 Verejné osvetlenie 43,82 Zmluva o združenej dodávke elektriny 18.07.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
110 Komunálny odpad 1061,04 Zmluva o poskytovaní služieb 18.07.2018 Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, Poprad 36444618
109 Verejné osvetlenie 140,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny 18.07.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
108 Mobily 142,11 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 13.07.2018 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
107 SMS 7,99 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 13.07.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863
106 Trovy exekúcie za EKOLINES 119,66 Uznesenie súdu 12.07.2018 JUDr. Peter Molnár, Exekútorský úrad Kupeckého 29, Košice 35505753
105 Internet 18,00 Zmluva o posk.ver.el.kom.služieb 10.07.2018 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612
104 Telefóny a prístup na stránku 47,22 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 06.07.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
103 Elektrická energia 153,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny 06.07.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
Dobr. 6 Vrátená záloha na palety 90,00 Objednávka-faktúra 04.07.2018 MAXIMETAL s.r.o. Štefánikova 312/6, Svit 47752394
102 Výkon zodpovednej osoby  39,48 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby ... 04.07.2018 Osobny udaj.sk Garbiarska 5, Košice 50528041
101 Papierové krabičky 8,00 Objednávka 04.07.2018 National Pen  PO POX 1615, Bratislava 97264440
100 Plyn 286,00 Zmluva o dodávke plynu 03.07.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
99 Stravovanie dôchodcov 54,60 Zmluva o poskytovaní služieb 02.07.2018 Jozef Kantor, s.r.o.. Štôla 51 44653956
98 Verejné osvetlenie 79,62 Zmluva o združenej dodávke elektriny 02.07.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
97 Dodanie a montáž bleskozvodu 2724,22 Objednávka 201807 29.06.2018 Adam Slodiičák A.S. Nad traťou 1549/8  Kežmarok 43361251
96 Mobil 45,00 Objednávka 28.06.2018 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
95 Vodné a stočné 39,23 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd 28.06.2018 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, Poprad 36500968
94 Ochranné sklo  a puzdro na mobil 31,98 Objednávka 27.06.2018 Orange SLovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
93 Projektová dokumentácia-stavebné úpravy požiarnej zbrojnice 400,00 Objednávka 201809 22.06.2018 Ing. Martin Mrava Kvetná 54/39, Spišský Štiavnik 40328821
OF 6 Revízie el. spotrebičov 79,24 Refakturácia 21.06.2.018 Jozef Kantor, s.r.o. Štôla 51 44653956
92 Fošne na opravu oplotenia vojenského cintorína 1659,72 Objednávka 201808 21.06.2018 MENGUS s.r.o. Mengusovce 185 36761869
91 Reklamné predmety 344,49 Objednávka na formulári 20.6.2018 National Pen  PO BOX 1615, Bratislava 97264440
90 Revízie a údržba kotlov na obecnom úrade a v dome služieb 838,79  Servisná zmluva 19.06.2018 Štefan Lacuš - SEGAS Švábovce 218 32866143
OF 5 Veľkoobjemový kontajner 162,40 Refakturácia 18.06.2018 Džadoňová Anna Štôla 133 FO
89 Komunálny odpad 1157,37 Zmluva o poskytovaní služieb 18.6.2018 Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, Poprad 36444618
88 Veľkoobjemové kontajnery 751,20 Zmluva o poskytovaní služieb 18.06.2018 Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, Poprad 36444618
87 Stravovanie dôchodcov 53,40 Zmluva o poskytovaní služieb 14.06.2018 Jozef Kantor, s.r.o.,  Štôla 51 44653956
86 Internet 18,00 Zmluva o poskytovaní ver. el. kom. služieb 14.06.2018 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612
Dobr.5 Dobropis - verejné osvetlenie 79,62 Zmluva o združenej dodávke elektriny 13.06.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
85 Mobily 70,12 Zmluva o poskytovaní služieb 12.06.2018 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
84 SMS 10,00 Zmluva o poskytovaní  služieb 12.06.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863
83 Mobil Nokia 230 65,00 Zmluva o poskytovaní služieb 08.06.2018 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
82 Elektrická energia 153,00 Zmluva o združenej dodávke elekriny 08.06.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483762
81 Telefóny a prístup na stránku 45,95 Zmluva o poskytovaní služieb 06.06.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
80 Obecné noviny 100,00 Objednávke 05.06.2018 Podtatranský kuriér, s.r.o. MPČĽ 3170/31, Poprad 46285903
79 Plyn 286,00 Zmluva o dodávke plynu 04.06.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislva 35815256
78 Služby zdravia pri práci 132,00 Zmluva o poskytovaní zdravotnej služby 01.06.2018 Služby pre zdravie v práci, s.r.o. Námestie mieru 1, Prešov 36786365
77 Jedálne kupóny 1833,84 Komisionárska zmluva 31.05.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674
76 Krytina na sklad náradia 886,94 Objednávka  201806 24.05.2018 MAXIMETAL s.r.o. Hraničná 39, Poprad 47752394
75 Mobily 70,18 Zmluva o poskytovaní služieb 18.05.2018 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
74 Rekonštrukcia strešenej krytiny 8632,00 Zmluva o dielo 18.05.2018 Miroslav Medvec Štôla 130 40602931
73 Veľkoobjemové kontajnery 532,38 Zmluva o poskytovaní služieb 18.05.2018 Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, Poprad 36444618
72 Komunálny odpad 871,18 Zmluva  o poskytovaní služieb 18.05.2018 Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, Poprad 36444618
71 Verejné osvetlenie - záloha 180,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny 16.05.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
Dobr.4 Dobropis - verejné osvetlenie 86,52 Zmluva o združenej dodávke elektriny 16.05.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
70 Internet 18,00 Zmluva o poskytovaní ver. el. kom. služieb 15.05.2018 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612
69 SMS 10,00 Zmluva o poskytovaní služieb 15.05.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Einstainova 24. Bratislava 35848863
68 Verejné osvetlenie - záloha 240,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny 15.05.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
67 Telefóny a prístup na stránku 52,24 Zmluva o poskytovaní služieb 11.05.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
66 Elektrická energia 153,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny 07.05.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
65 Stravovanie dôchodcov 43,40 Zmluva o poskytovaní služieb 07.05.2018 Jozef Kantor, s.r.o. Štôla 51 44653956
64 Plyn 286,00 Zmluva o dodávke plynu 03.05.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
63 Revízie elektrických inštalácií  v dome služieb a na obecnom úrade 1776,74 Objednávka 24.04.2018 Adam Slodičák A.S. Nad traťou 1549/8, Kežmarok 43361251
OF 4 Relácie v miestnom rozhlase 19,92 Objednávka 23.04.2018 Martin Gašpar Sielnica 324 47537822
OF 3 Zimná údržba  108,00 Zmluva o poskytovaní služieb 23.04.2018 Slovenka A Štôla 986 42232161
Dobr. 3 Dobropis - verejné osvetlenie 53,13 Zmluva o združenej dodávke elektriny 20.04.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
62 Komunálny odpad 1211,07 Zmluva o poskytovaní služieb 19.04.2018 Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, Poprad 364444618
61 Verejné osvetlenie 270,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny 15.04.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
60 SMS 10,00 Zmluva o poskytovaní služieb 11.04.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863
59 Mobily 72,06 Zmluva o poskytovaní služieb 11.04.2018 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
58 Stravovanie dôchodcov 45,80 Zmluva o poskytovaní služieb 10.04.2018 Jozef Kantor, s.r.o. Štôla 51 44653956
57 Internet 18,00 Zmluva o poskytovaní ver. el. kom. služieb 10.04.2018 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612
56 Elektrická energia 153,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny 09.04.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
55 Telefóny a prístup na stránku 45,71 Zmluva o poskytovaní služieb 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
54 Plyn 286,00 Zmluva o dodávke plynu 03.04.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
53 Nájomné za rok 2018 40,00 Zmluva o prenájme 03.04.2018 Urbár, pozemkové spoločenstvo Štôla Štôla 42341388
52 E-školenie Povinnosti v odpadovom hospodárestve pre obce 90,00 Objednávka 03.04.2018 Odpadový hospodár s.r.o. Hroznová 4664/9, Pezinok 46708740
51 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-ohrazových záznamov - verejný rozhlas 38,50 Zmluva v zmysle auditorského zákona 28.03.2018 SLOVGRAM Jakubovo nám. 14, Bratislava 17310598
50 Vodné a stočné 65,36 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd 28.03.2018 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, Poprad 36500968
49 Komunálny odpad 1008,60 Zmluva o poskytovaní služieb 26.03.2018 Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, Poprad 36444618
48 Výroba a montáž stolov 540,00 Objednávka 23.03.2018 Miseco s.r.o. Štôla 142 356742270
47 Verejné osvetlenie 290,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny 15.03.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
46 Zimná údržba MK 300,00 Zmluva o poskytovaní služieb 20.03.2018 Ťažba dreva Kurpáš Ján Štôla 4 41300017
45 Kryt motora - Buran 65,00 Objednávka 20.03.2018 APPEL TRADE, s.r.o. Do dielca 19, Ružomberok 46395326
Dobr.2 Dobropis -  verejné osvetlenie 32,16 Zmluva o združenej dodávke elektriny 14.03.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
44 Stravovanie dôchodcov 39,80 Zmluva o poskytovaní služieb 14.03.2018 Jozef Kantor, s.r.o. Štôla 51 44653956
43 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie 300,00 Objednávka 13.03.2018 Ing. Sylvia Slavkovská Slov. Nár. Povstania 482/18, Spišská Belá 44035934
42 Internet 18,00 Zmluva o poskytovaní  ver. el. kom. služieb 12.03.2018 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612
41 Sms 10,00 Zmluva o poskytovaní služieb 12.03.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratisalava 35848863
40 Mobily 70,06 Zmluva o poskytovaní služieb 12.03.2018 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
39 Znalecký posudok na pozemok

130,00

Objednávka 08.03.2018 Ing. Andrea Kromková Záhradná 913/14A, Svit 51066980
38 Telefóny a prístup na internet 51,13 Zmluva o poskytovaní služieb 07.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
37 Elektrická energia 153,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny 07.03.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
36 Audítorské služby 400,00 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 05.03.2018 Ing. Mária Pašková Rázusova 2, Kežmarok 31976701
35 Plyn 286,00 Zmluva o dodávke plynu 02.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256
34 Členský príspevok RZTPO 92,85 Zmluva o členstve 01..03.2018 Regionálne združenie tatranských a podtatranskych obcí Petzvalova 18, Spišská Belá 31955151
33 Svietidlá,výložníky, montáž 471,08 Zmluva o dielo 28.02.2018 Adam Slodičák A.S. Nad traťou 1549/8. Kežmarok 43361251
OF 2 Relácie v miestnom rozhlase 13,28 Objednávka 26.02.2018 Radio makler, s.r.o. Pri vinohradoch 318, Bratislava 35694238
32 Reklamné predmety 304,74 Objednávka 22.02.2018 National Pen PO BOX 1615, Bratislava 97264440
31 Komunálny odpad 1147,28 Zmluva o poskytovaní služieb 19.02.2018 Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, Poprad 36444618
30 Aktualizácia programov Wincity Kataster 26,40 Zmluva o aktualizácii programov 19.02.2018 Topset Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, Stupava 46919805
29 Aktualizácia programov GPS Kataster-Navigátor 36,00 Zmluva o aktualizácii programov 19.02.2018 Topset Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, Stupava 46919805
28 Aktualizácia rogramov Kataster, REGOB, Registratúra 508,80 Zmluva o aktualizácii programov 19.02.2018 Topset Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, Stupava 46919805
27 Verejné osvetlenie 48,02 Zmluva o združenej dodávke elektriny 19.02.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
26 Stravovanie dôchodcov 45,00 Zmluva o poskytovaní služieb 16.02.2018 Jozef Kantor, s.r.o. Štôla 51, Štôla 44653956
25 Verejné osvetlenie 280,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny 16.02.2018 Východoslaovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
24 Sada na opravu karburátora 23,00 Objednávka 16.02.2018 APPEL TRADE, s.r.o. Do Dielca 19, Ružomberok 46395326
23 Zimná údržba MK 450,00 Zmluva o poskytovaní služieb 13.02.2018 Ťažba dreva, Kurpaš Ján Štôla 4 41300017
22 Internet 18,00 Zmluva o poskytovaní ver. el. kom. služieb 12.02.2018 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612
21 Mobily 70,18 Zmluva o poskytovaní služieb 12.02.2018 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
20 SMS 10,00 Zmluva o poskytovaní služieb 12.02.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863
19 Odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - kancelárie 8,40 Hromadná  licenčná zmluva 09.02.2018 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, Bratislava 00178454
OF 1 Relácia v miestnom rozhlase 6,64 Objednávka 09.02.2018 ACONITUM, s.r.o. Kolkáreň 9/14, Podbrezová 46818341
18 Odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - rohlas 14,28 Hromadná licenčná zmluva  09.02.2018 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobných dielam Rastislavova 3, Bratislava 00178454
17 Elektrická energia 153,00 Zmluva o združenej dodávke elekktriny 08.02.2018 Východoslovenská energetiska, a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
16 Telefóny a prístup na internet 53,36 Zmluva o poskytovaní služieb 07.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
15 Plyn 286,00 Zmluva o dodávke plynu 05.02.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
14 Výmena termostatu, zapaľovacej automatiky 385,50 Servisná  zmluva 02.02.2018 Štefan Lacuš - SEGAS Švábovce 218 32866143
13 Jedálne kupóny 1106,58 Komisionárska zmluva 01.02.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674
12 Záložná batéria, servisné práce 114,00 Objednávka 26.01.2018 PO COMP s.r.o. SNP 142, Svit 36782009
11 Svietidlá, svorky 625,60 Zmluva o dielo 25.01.2018 Adam Slodičák A.S. Nad traťou 1549/8, Kežmarok 43361251
10 Výložníky, montáž svietidiel 355,84 Zmluva o dielo 25.01.2018 Adam Slodičák A.S. Nad traťou 1549/8, Kežmarok 43361251
9 Aktualizácia programov na CD 12,60 Zmluva o aktualizácii programov 24.01.2018 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, Stupava 46919805
8 Traktorová kosačka 2999,00 Kúpna zmluva 19.01.2018 Adam Slodičák A.S. Nad traťou 1549/8, Kežmarok 43361251
7 Konzoly, výložníky, montáž svietidiel 1807,04 Zmluva o dielo 19.01.2018 Adam Slodičák A.S. Nad traťou 1549/8, Kežmarok 43361251
6 Finančný spravodajca nedoplatok 7,45 Zmluva o dodávke a odbere tlače 18.01.2018 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503
5 Plyn 286,00 Zmluva o dodávke plynu 18.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
Dobr.1 Dobropis plynu 246,59 Zmluva o dodávke plynu 17.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Milynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
4 Elektrická energia - nedoplatok 136,55 Zmluva o združenej dodávke elektriny 17.01.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
3 Elektická energia 240,00 Zmluva o združenej dodávke  elektriny 15.01.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31,  Košice 44483767
2 LED svietidlá 3907,33 Zmluva o dielo 11.01.2.018 Adam Slodičák A.S Nad traťou 1549/8 43361251
1 Internet 18,00 Zmluva o poskytovaní ver.. el. kom. služieb 11.01.2018 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612