Faktúry 2018

  

Číslo faktúry

Popis

Cena € s DPH bez DPH

Objednávka / Zmluva

Dátum došlej faktúry

Údaje dodávateľa

OF 3 Zimná údržba  108,00 Zmluva 23.04.2018 Slovenka A Štôla 986 42232161
Dobr. 3 Dobropis - verejné osvetlenie 53,13 Zmluva 20.04.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
62 Komunálny odpad 1211,07 Zmluva 19.04.2018 Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, Poprad 364444618
61 Verejné osvetlenie 270,00 Zmluva 15.04.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
60 SMS 10,00 Zmluva 11.04.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863
59 Mobily 72,06 Zmluva 11.04.2018 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
58 Stravovanie dôchodcov 45,80 Zmluva 10.04.2018 Jozef Kantor, s.r.o. Štôla 51 44653956
57 Internet 18,00 Zmluva 10.04.2018 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612
56 Elektrická energia 153,00 Zmluva 09.04.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
55 Telefóny a prístup na stránku 45,71 Zmluva 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
54 Plyn 286,00 Zmluva 03.04.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
53 Nájomné za rok 2018 40,00 Zmluva 03.04.2018 Urbár, pozemkové spoločenstvo Štôla Štôla 42341388
52 E-školenie Povinnosti v odpadovom hospodárestve pre obce 90,00 Objednávka 03.04.2018 Odpadový hospodár s.r.o. Hroznová 4664/9, Pezinok 46708740
51 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-ohrazových záznamov - verejný rozhlas 38,50 Zmluva 28.03.2018 SLOVGRAM Jakubovo nám. 14, Bratislava 17310598
50 Vodné a stočné 65,36 Zmluva 28.03.2018 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, Poprad 36500968
49 Komunálny odpad 1008,60 Zmluva 26.03.2018 Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, Poprad 36444618
48 Výroba a montáž stolov 540,00 Objednávka 23.03.2018 Miseco s.r.o. Štôla 142 356742270
47 Verejné osvetlenie 290,00 Zmluva 15.03.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
46 Zimná údržba MK 300,00 Zmluva 20.03.2018 Ťažba dreva Kurpáš Ján Štôla 4 41300017
45 Kryt motora - Buran 65,00 Objednávka 20.03.2018 APPEL TRADE, s.r.o. Do dielca 19, Ružomberok 46395326
Dobr.2 Dobropis -  verejné osvetlenie -32,16 Zmluva 14.03.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
44 Stravovanie dôchodcov 39,80 Zmluva 14.03.2018 Jozef Kantor, s.r.o. Štôla 51 44653956
43 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie 300,00 Objednávka 13.03.2018 Ing. Sylvia Slavkovská Slov. Nár. Povstania 482/18, Spišská Belá 44035934
42 Internet 18,00 Zmluva 12.03.2018 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612
41 Sms 10,00 Zmluva 12.03.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratisalava 35848863
40 Mobily 70,06 Zmluva 12.03.2018 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
39 Znalecký posudok na pozemok

130,00

Objednávka 08.03.2018 Ing. Andrea Kromková Záhradná 913/14A, Svit 51066980
38 Telefóny a prístup na internet 51,13 Zmluva 07.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
37 Elektrická energia 153,00 Zmluva 07.03.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
36 Audítorské služby 400,00 Zmluva 05.03.2018 Ing. Mária Pašková Rázusova 2, Kežmarok 31976701
35 Plyn 286,00 Zmluva 02.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256
34 Členský príspevok RZTPO 92,85 Zmluva 01..03.2018 Regionálne združenie tatranských a podtatranskych obcí Petzvalova 18, Spišská Belá 31955151
33 Svietidlá,výložníky, montáž 471,08 Zmluva 28.02.2018 Adam Slodičák A.S. Nad traťou 1549/8. Kežmarok 43361251
OF 2 Relácie v miestnom rozhlase 13,28 Objednávka 26.02.2018 Radio makler, s.r.o. Pri vinohradoch 318, Bratislava 35694238
32 Reklamné predmety 304,74 Zmluva 22.02.2018 National Pen PO BOX 1615, Bratislava 97264440
31 Komunálny odpad 1147,28 Zmluva 19.02.2018 Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, Poprad 36444618
30 Aktualizácia programov Wincity Kataster 26,40 Zmluva 19.02.2018 Topset Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, Stupava 46919805
29 Aktualizácia programov GPS Kataster-Navigátor 36,00 Zmluva 19.02.2018 Topset Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, Stupava 46919805
28 Aktualizácia rogramov Kataster, REGOB, Registratúra 508,80 Zmluva 19.02.2018 Topset Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, Stupava 46919805
27 Verejné osvetlenie 48,02 Zmluva 19.02.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
26 Stravovanie dôchodcov 45,00 Zmluva 16.02.2018 Jozef Kantor, s.r.o. Štôla 51, Štôla 44653956
25 Verejné osvetlenie 280,00 Zmluva 16.02.2018 Východoslaovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
24 Sada na opravu karburátora 23,00 Objednávka 16.02.2018 APPEL TRADE, s.r.o. Do Dielca 19, Ružomberok 46395326
23 Zimná údržba MK 450,00 Zmluva 13.02.2018 Ťažba dreva, Kurpaš Ján Štôla 4 41300017
22 Internet 18,00 Zmluva 12.02.2018 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612
21 Mobily 70,18 Zmluva 12.02.2018 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
20 SMS 10,00 Zmluva 12.02.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863
19 Odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - kancelárie 8,40 Zmluva 09.02.2018 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, Bratislava 00178454
OF 1 Relácia v miestnom rozhlase 6,64 Objednávka 09.02.2018 ACONITUM, s.r.o. Kolkáreň 9/14, Podbrezová 46818341
18 Odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - rohlas 14,28 Zmluva 09.02.2018 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobných dielam Rastislavova 3, Bratislava 00178454
17 Elektrická energia 153,00 Zmluva 08.02.2018 Východoslovenská energetiska, a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
16 Telefóny a prístup na internet 53,36 Zmluva 07.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
15 Plyn 286,00 Zmluva 05.02.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
14 Výmena termostatu, zapaľovacej automatiky 385,50 Zmluva 02.02.2018 Štefan Lacuš - SEGAS Švábovce 218 32866143
13 Jedálne kupóny 1106,58 Objednávka 01.02.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674
12 Záložná batéria, servisné práce 114,00 Objednávka 26.01.2018 PO COMP s.r.o. SNP 142, Svit 36782009
11 Svietidlá, svorky 625,60 Zmluva 25.01.2018 Adam Slodičák A.S. Nad traťou 1549/8, Kežmarok 43361251
10 Výložníky, montáž svietidiel 355,84 Zmluva 25.01.2018 Adam Slodičák A.S. Nad traťou 1549/8, Kežmarok 43361251
9 Aktualizácia programov na CD 12,60 Zmluva 24.01.2018 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, Stupava 46919805
8 Traktorová kosačka 2999,00 Zmluva 19.01.2018 Adam Slodičák A.S. Nad traťou 1549/8, Kežmarok 43361251
7 Konzoly, výložníky, montáž svietidiel 1807,04 Zmluva 19.01.2018 Adam Slodičák A.S. Nad traťou 1549/8, Kežmarok 43361251
6 Finančný spravodajca nedoplatok 7,45 Zmluva 18.01.2018 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503
5 Plyn 286,00 Zmluva 18.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
Dobr.1 Plyn -246,59 Zmluva 17.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Milynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
4 Elektrická energia - nedoplatok 136,55 Zmluva 17.01.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
3 Elektická energia 240,00 Zmluva 15.01.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31,  Košice 44483767
2 LED svietidlá 3907,33 Zmluva 11.01.2.018 Adam Slodičák A.S Nad traťou 1549/8 43361251
1 Internet 18,00 Zmluva 11.01.2018 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612