Faktúry rok 2017

  

Číslo

faktúry

Popis

Cena €
s DPH bez DPH

Objednávka/

Zmluva

Dátum došlej faktúry

Údaje dodávateľa

40 Odmena výkonným umelcom - verejný rozhlas 38,50 Zmluva 24.3.2017 SLOVGRAM Jakubovo nám. 14, Bratislava 17310598
39 Audítorské služby 400,00 Zmluva 22.3.2017 Ing. Mária Pašková Rázusova 2, Kežmarok 31976701
38 Vodné a stočné 36,60 Zmluva 22.3.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, Poprad 36500968
37 Nájomné 40,00 Zmluva 20.3.2017 Urbár pozemkové spoločenstvo Štôla Štôla 42341388
36 Elektrická energia 342,00 Zmluva 20.3.2017 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
35 Geometrický plán - zameranie ihriska 247,00 Objednávka 16.3.2017 Ing. Eva Schurger-JOCHMANN MPČĽ 3053/21, Poprad 11946318
34 Komunálny odpad 851,03 Zmluva 15.3.2017 Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, Poprad 36444618
33 Zhotovenie a osadenie reklamnej tabule 828,00 Objednávka 15.3.2017 Adam Slodičák A.S Nad traťou 1549/8, Kežmarok 43361251
32 Inštalácia programu Registratúra 12,00 Zmluva 13.3.2017 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, Stupava 46919805
31 Mobily 72,00 Zmluva 13.3.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
30 Internet 18,00 Zmluva 13.3.2017 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612
29 SMS 10,00 Zmluva 10.3.2017 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863
28 Zdravotnícky posudok pre sociálnu odkázanosť 17,00 Objednávka 9.3.2017 Ambulácia MV spol. s r.o. Nábrežie 4.apríla 1990, Liptovský Mikuláš 36437891
27 Telefóny a prístup na intertnet 52,26 Zmluva 8.3.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
26 Stravovanie dôchodcov 54,60 Zmluva 7.3.2017 Jozef Kantor, s.r.o. Štôla 51 44653956
25 Oprava kotla, ventilátor na obecnom úrade 128,40 Zmluva 3.3.2017 Štefan Lacuš - SEGAS Švábovce 218 32866143
24 Plyn 226,00 Zmluva 2.3.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
23 Stravovanie dôchodcov 43,40 Zmluva 22.2.2017 Jozef Kantor, s.r.o. Jozef Kantor, s.r.o. 44653956
22 Jedálne kupóny 1473,06 Zmluva 20.2.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674
21 Komunálny odpad 866,35 Zmluva 16.2.2017 Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, Poprad 36444618
20 Notebook Lenovo, inštalácia 544,99 Objednávka 13.2.2017 PP COMP s.r.o. SNP 142, Svit 36782009
19 Tonery 391,99 Objednávka 13.2.2017 PP COMP s.r.o. SNP 142, Svit 36782009
18 Mobily 65,98 Zmluva 13.2.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
17 Program Registratúra - prvá licencia 79,20 Zmluva 13.2.2017 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, Stupava 46919805
16 Internet 18,00 Zmluva 10.2.2017 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612
15 Sms 10,00 Zmluva 9.2.2017 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863
14 Telefóny a prístupy na internet 53,86 Zmluva 8.2.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
13 Plyn 226,00 Zmluva 6.2.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
12 Hudba reprudokovaná technickým zariadením prostredníctvom miestneho rozhlasu 14,28 Zmluva 6.2.2017 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, Bratislava 00178454
11 Hudba reprodukovaná zvukovým technickým zariadením v kanceláriách 8,40 Zmluva 6.2.2.017 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, Bratislava 00178454
10 Elektrická energia 411,00 Zmluva 6.2.2017 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice 44483767
9 Oprava kotla na obecnom úrade 64,80 Zmluva 30.1.2017 Štefan Lacuš - SEGAS Švábovce 218 32866143
8 Náhradné diely na BURAN 597,40 Objednávka 17.1.2017 APPEL TRADE, s.r.o. Do dielca 19, Ružomberok 46395326
7 Výmena motora a čerpadla v striekačke PPS-12 700,00 Objednávka 25.1.2017 Radovan Bachorík Štôla 121 40329402
6 Plyn 226,00 Zmluva 19.1.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
5 Dementáž vianočnej výzdoby, montáž reflektora 120,00 Zmluva 18.1.2016 Adam Slodičák A.S. Nad traťou 1579/8, Kežmrok 43361251
4 Demontáž a montáž lampy 117,22 Zmluva 18.1.2017 Adam Slodičák A.S. Nad traťou 1579/8, Kežmarok 43361251
3 Projektový zámer pre nadstavbu MŠ 500,00 Zmluva 16.1.2017 Ing. Peter Franko Široká 1882/78, Poprad 41299884
2 Oprava poškodeného súmrakového spínača 263,42 Zmluva 12.1.2017 Adam Slodičák A.S. Nad traťou 1579/8, Kežmrok 43361251

1

Intertnet

18,00      

Zmluva

12.1.2017

Slovanet.a.s.

Záhradnícka 151, Bratislava

35954612