Aktuálne  

Výzva a upozornenie vo veci okliesnenia a odstránenia stromov v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením
(Pozrite "Samospráva-Aktuálne-Dokumenty PDF")

Vyjadrenie Úradu na ochranu osobných údajov SR k spracúvaniu osobných údajov ubytovaných hostí
(Pozrite "Samospráva-Aktuálne-Dokumenty PDF").

Mediačná poradňa sa bude konať v našej obci 19.12.2018 od 15,30 - 17,30 v zasadačke Obecného úradu v Štôle.
Rozpis mediačných poradní v obciach je zverejnený "Samospráva-Aktuálne-Dokuementy PDF".

Výročné správy, účtovné závierky Obce Štôla
sú zverejnené v registri účtovných závierok  -  stačí uviesť obec a vybrať rok.

Anonym - nespokojnosť s hudbou v miestnom rozhlase
Anonym sa nachádza v záložke Samospráva-Aktuálne-Dokumenty PDF.

Propagácia ubytovania
Ak máte záujem o spropagovanie Vášho ubytovania na stránke Obce Štôla, prosím kontaktujte nás.

Zber odpadov
Zber komunálneho odpadu bude zabezpečovaný firmou Brantner, s.r.o. Poprad a to každý štvrtok. Rozpis zberu separovaného odpadu (sklo, papier, plasty)  je uvedený v záložke "Zber odpadov". Zber nebezpečných odpadov, elektroodpadov ako aj veľkoobjemových odpadov bude oznámený miestnym rozhlasom a prostredníctvom sms.

Upozornenie
Dodoporučujeme občanom, ktorí majú v obci trvalý pobyt Štôla (bez súpisného čísla), aby sledovali úradnú tabuľu, alebo www.stola.sk - Samospráva-Úradná tabuľa.

Upozornenie 
pre vlastníkov nehnuteľností, objektov a zariadení, ktoré boli k 1. máju 2004 vybudované na poľnohospodárskej pôde bez rozhodnutia o odňatí alebo príslušného povolenia, sú povinní od 1. mája 2004 usporiadať druh pozemku v katastri do 1.1.2015.

Ochrana drevín
(Bližšie informácie k ochrane drevín, výrubu stromov, náhradnej výsadbe alebo finančnej náhrade - vid. Aktuálne-Dokumenty PDF).

Zmena dane z ubytovania
Od 1.1.2013  sadzba dane z ubytovania  0,40 €/prenocovanie.

Úradné hodiny

Pondelok: 7.30 - 12.00 14.00 - 15.30
Utorok: 7.30 - 12.00 14.00 - 18.00
Streda: 7.30 - 12.00 14.00 - 15.30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 7.30 - 12.00

Fotogaléria

Štôla kedysi

Kalendár

Meniny dnes oslavuje .

Počasie

Počasie Štôla - Svieti.com

Návštevnosť