Aktuality

Nastúpenie náhradníka na poslanca OZ

 05.12.2017

OZNÁMENIE

nastúpenia náhradníka na poslanca Obecného zastupiteľstva v Štôle

Poslancovi Obecného zastupiteľstva v Štôle Ing. Jurajovi Varsovi zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva dňa 22.11.2017, keď bola písomnosť „ Vzdanie sa mandátu poslanca“ doručená na Obecný úrad v Štôle. Ing. Juraj Varsa v súlade s § 25  ods. 2, písm. c) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa písomne vzdal mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Štôle.

V zmysle § 192 ods. 1) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa § 189 ods. 2 a 3.

V zmysle § 192 ods.2) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta Obce Štôla Martin Hajko dňom 5.12.2017 oznamuje nastúpenie náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva

Mareka Pachoňa

s platnosťou dňom vyhlásenia, t. j. 5.12.2017. Novo nastúpený poslanec obecného zastupiteľstva zloží zákonom predpísaný sľub na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa § 25 ods. 1, písm. a) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Po zložení sľubu a odovzdaní osvedčenia sa poslanec obecného zastupiteľstva Marek Pachoň ujme výkonu svojej funkcie.

V Štôle dňa 5.12.2017

Martin Hajko - starosta obce

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 7.30 - 12.00 14.00 - 15.30
Utorok: 7.30 - 12.00 14.00 - 18.00
Streda: 7.30 - 12.00 14.00 - 15.30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 7.30 - 12.00

Fotogaléria

Štôla kedysi

Kalendár

Meniny dnes oslavuje .

Počasie

Počasie Štôla - Svieti.com

Návštevnosť